Uutiset

Työkoneet

Tamtronilta kaupalliseen käyttöön hyväksytty materiaalikonevaaka

Punnitusalan edistyksellinen tuotevalmistaja ja punnitustiedon hallintapalvelujen tarjoaja Tamtron kehittää tuotetarjoomaansa kovaa vauhtia. Uusin tuotetulokas on juuri markkinoille saapuva tyyppihyväksytty Tamtron Power materiaalikonevaaka, joka soveltuu kaupalliseen käyttöön erilaisia nostotyökaluja käytettäessä. 

Nopearytmiseen esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä, kierrätysasemilla sekä romupihoilla tapahtuvaan materiaalinkäsittelyyn suunnitellun Power materiaalikonevaa’an avulla materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti ja punnitustiedot voidaan siirtää vaa’asta reaaliaikaisesti esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa materiaalivirtojen tehokkaan hallinnan. Koska Power materiaalikonevaaka on tyyppihyväksytty, on laskutus varmennetun vaa’an punnitustuloksen perusteella mahdollista.

Muuttuvat tarpeet synnyttävät uusia ratkaisuja

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty Tamtron Power materiaalikonevaaka korvaa Tamtronin tuotevalikoimassa edeltäjänsä, joka ei ollut tyyppihyväksytty.

– Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaidemme tarpeita ja toiveita, ja kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme niiden mukaisesti. Kaupalliseen käyttöön soveltuvalle tyyppihyväksytylle ratkaisulle oli markkinoilla selkeä tarve, kertoo Tamtron-konsernin toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

– Kaupalliseen käyttöön soveltuvan materiaalikonevaa’an lisäksi olemme viime aikoina kehittäneen esimerkiksi puutavaranosturivaakojamme asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Syksyllä markkinoille tuodut Wireless-tuotteet voidaan asentaa sellaisiinkin puutavaranostureihin, joissa ei ole tilaa hydrauliikkaletkuille ja samalla pystyimme jopa parantamaan vaa’an tarkkuutta. 

Osin punnitusalan kehitystarpeisiin vaikuttavat myös esimerkiksi lainsäädännön muutokset, kuten viime keväänä meriturvallisuuteen liittyvien SOLAS-säädösten kanssa kävi. Tamtron seurasi tiiviisti lakimuutoksen etenemistä ja vastasi muuttuneisiin vaatimuksiin kehittämällä nopeassa tahdissa uudet tyyppihyväksytyt konttikurottaja- ja konttilukkivaakaratkaisut.

– Meidän on oltava jatkuvasti tietoisia muutoksista ja tarpeista kentällä, jotta pysymme kehityksen kärjessä johtavana vaakalaitteiden ja punnitustiedon tuottajana, summaa Keskinen.

Vaaka mahdollistaa materiaalivirtojen kokonaisseurannan

Tiedonhallinnan, ja sen kautta saatavien jäljitettävyys- ja raportointimahdollisuuksien tarve kasvaa jatkuvasti eri aloilla ja siksi Tamtron panostaa myös tiedonhallintapalvelujensa jatkuvaan kehittämiseen. Uudesta Power materiaalikonevaa’asta punnitustiedot on mahdollista siirtää joko Tamtronin tarjoamaan WNexus-pilvipalveluun tai integraation välityksellä yrityksen omaan toiminnanohjaus- tai muuhun käytössä olevaan järjestelmään.

Reaaliaikaisesti vaa’asta yritystoiminnan käyttöön liikkuva punnitustieto mahdollistaa materiaalivirtojen kokonaisseurannan. Kertyviä tietoja analysoimalla ja hyödyntämällä yritykset voivat optimoida toimintojaan ja niiden aikataulutuksia, jolloin kokonaisuus tehostuu ja tulee läpinäkyvämmäksi. WNexus-pilvipalvelua käytettäessä tilaukset voidaan lähettää suoraan Power materiaalikonevaakaan ja laskuttaa tarvittaessa vaikkapa heti punnituksen tapahduttua suoraan punnitustuloksen perusteella, mikä nopeuttaa huomattavasti rahan kiertoa.

– Kaupalliseen käyttöön hyväksytty materiaalikonevaaka täydentää tarjontaamme kaivatulla tavalla. Huomattavaa on myöskin, että kaikista esimerkiksi satamissa, kierrätyspisteissä sekä puunkäsittelylaitoksissa käytettävistä Tamtron-vaaoista, kuten materiaalikone-, puukurottaja- sekä perinteistä autovaaoista kertyvää punnitustietoa on mahdollista hallita samassa järjestelmässä, mikä tuo asiakkaidemme toimintaan aivan uudenlaista läpinäkyvyyttä, kertoo toimitusjohtaja Keskinen.

– Täsmälliset vaakamme toimivat tiedon lähteinä ja ovat siten kaikkien punnitusratkaisujemme ydin.

Lue lisää Tamtron Power materiaalikonevaa’asta täältä.

Lue seuraavaksi