Uutiset

Työkoneet

Tampereen läntinen kehätie Pirkanmaan Y-teko 2008

Tampereen läntisen kehätien rakennutti Tiehallinto ja pääurakoitsijana toimi Destia Oy. Puheessaan palkinnon luovuttanut Timo Tuomisto YIT Rakennus Oy:n Infrapalveluista korosti hankkeen vaikutuksia Pirkanmaalle ja koko Suomelle ja kiitteli hyvin onnistunutta viestintää ja innovaatioita.

Urakoitsijan vastuulla oli myös rakenteellinen suunnittelu, mikä osoittautui hyväksi urakkamuodoksi tässä kohteessa. Jo ensimmäisen vaiheen tarjouspyynnössä asetettiin erityistä painoarvoa liikenteen sujumiseen. Destian ideoimat työnaikaiset kiertoliittymät, joita oli rakentamisen aikana useita, osoittautuivat erittäin hyvin toimiviksi.

Pirkanmaan Y-teko

Y-teko -palkinnon on ideoinut Pirkanmaan yhdyskuntatekniikan yhteistyöryhmä, joka on toiminut 20 vuotta. Ryhmä valitsi palkintoraadin, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Suomen tieyhdistyksen Jaakko Rahja. Tästä ensimmäisestä yhteistyöryhmän Y-teon valinnasta alkaa perinne; jatkossa valinta tehdään vuosittain. Y-teko voi olla Pirkanmaalle tai Pirkanmaan yhdyskuntatekniikan alalle merkittävä valmistunut rakennushanke, uusi keksintö alalla, tärkeä tapahtuma, alan imagoa parantava teko, oiva opinnäytetyö, hyvä suunnitelma tai muu merkittävä asia, jolla on suuri positiivinen vaikutus pirkanmaalaiselle yhteiskunnalle yhdyskuntatekniikan kannalta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi