Uutiset

Työkoneet

Tampereen ammattikorkeakoulusta tulevaisuuden osaajat

Monia perinteisen teollisuuden ja rakennuspuolen aloja uhkaa tulevaisuudessa pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja ainoana ratkaisuna ei voi olla työvoiman tuonti ulkomailta. Tampereen ammattikorkeakoulu onkin vastannut tilanteeseen panostamalla voimakkaasti rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen, jossa esimerkiksi infrarakentamisen opintopolku tarjoaa valmiudet liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä maa- ja pohjarakentamiseen. Koulutuksen korkea laatu varmistetaan ajantasaisella teoriaopetuksella sekä nykyaikaisella konekannalla ja tietojärjestelmillä suoritetun käytännön työn kautta.

Rakennustekniikan ala vaatii nykyään hyvin monipuolista osaamista niin käytännön kuin teorian osalta. Ala vaatii modernien tietojärjestelmien osaamista, mutta samalla täytyy säilyttää myös tarkka tuntuma käytännön työhön. Vuosi vuodelta hakijamäärä alan koulutukseen on kasvanut ja Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman koulutuspäällikkö Hannu Kauranen (vas.) kertookin, että tiukka hakuprosessi takaa sisälle päässeiden korkean motivaation tason. ”Infra-alalla on jo pulaa osaavista ammattilaisista ja koulutuksemme takaa lähes varman työpaikan joko kunnallisella tai yksityisellä sektorilla”, jatkaa Kauranen. Infrarakentamisen lehtori Jouni Sivenius on myös kiinnittänyt huomiota miltei mitättömiin keskeytysprosentteihin sekä helposti järjestyvien korkeatasoisten työharjoittelupaikkojen määrään.

Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelijoille annetaan mahdollisuus näyttää osaamistaan ja mielikuvitustaan myös monipuolisten projektitöiden kautta. Eräs tämänlainen kurssi on ”älykkäät koneet” -projektityö, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden näyttää todellista osaamistaan. Tämän kevään satoa esiteltiin ammattikorkeakoulun aulassa ja esillä oli esimerkiksi mielenkiintoinen puiden pystykarsintaan kehitetty puukiipijä sekä minikaivukone ja seurantajärjestelmän tarkkaa yhteistyötä tutkinut käytännön projekti. Kauranen ja Sivenius ovatkin ansaitusti ylpeitä opiskelijoidensa innovatiivisuudesta, joka tulee tulevaisuudessa varmasti johtamaan toimiviin ratkaisuihin myös käytännön työelämässä.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat Ville Junno, Annika Lepistö ja Jussi Yli-Rantala ottivat kevään projektityönsä aiheeksi ohjausjärjestelmän hyödyntämisen minikaivukoneen infrarakennustehtävissä. Opiskelijat kiittävätkin vuolaasti Yanmar SV 15 -minikaivukoneen toimittanutta KH-Koneet Oy:tä sekä ohjausjärjestelmästä vastannutta Novatron Oy:tä runsaasta ammatillisesta avusta ja asiantuntemuksesta. ”KH-Koneet ja Novatron olivat selvästi aidosti kiinnostuneita projektin etenemisestä ja opiskelijat saivat neuvoja ja opastusta aina tarvittaessa”, kertoo Kauranen.

Projektin tavoitteena oli luoda oppimisympäristö koulutustarkoitukseen ja kaikki lähti käyntiin suunnittelun merkeissä viime marraskuussa. Vuoden vaihteen jälkeen oli vuorossa käytännön töiden aloittaminen ja opiskelijat naurahtavat, että usein käytettiin perinteistä yritysten ja erehdysten kautta etenemistä. Suurimmat haasteet olivat antureiden sijoittelussa, johdotuksissa sekä ohjelmistopäivitysten kanssa, mutta kaikesta selvittiin omilla keinoilla sekä tarvittaessa KH-Koneiden ja Novatronin neuvoilla. Erityisen onnistuneeksi ratkaisuksi opiskelijat ovat havainneet keskusyksikön sijoituksen istuimen alle, jossa se on helposti käytettävissä esimerkiksi päivityksiä varten. Tutkimuksissa saavutettiin ainoastaan yhden senttimetrin virhearvo kauhan sijainnille laitteiston antamien sekä fyysisten havaintojen välillä 2D-ympäristössä. Tarvittaessa järjestelmää voidaan käyttää myös alueellisessa 3D-paikannuksessa.

Tampereen ammattikorkeakoulu on jo entuudestaan tunnettu alan huippuosaajien opinahjo ja Kauranen sekä Sivenius lupaavat koulun kulkevan kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. ”Koulutamme työmarkkinoille osaavia insinöörejä sekä rakennusmestareita ja syksystä 2014 lähtien myös rakennusarkkitehtejä. Merkittävä tehtävä on myös aikuiskoulutuksella, jonka kautta infra-ala on saanut runsaasti uusia motivoituneita ja monipuolisesti kokeneita opiskelijoita ja myöhemmin työntekijöitä”, kertoo Kauranen. Suosittu oppimistapa on myös vuoden mittainen infrabim-oppisopimuskoulutus, jossa opetetaan tietomallintamisen (BIM) tehokas hyödyntäminen insinööreille, rakennusmestareille tai vastaavan koulutustaustan omaaville. ”Tämä mallinnusjärjestelmä on tulossa voimakkaasti rakennusalalle, joten sen osaaminen tulee jatkossa olemaan erittäin tärkeää. Meillä onkin Tampereella jo valmius opettaa menetelmää niin teoreettisesti kuin käytännössä ”, lisää Sivenius.

Tulevaisuuden infra-alan ammattilaiset ja oppimisen mahdollistajat. Seurantajärjestelmäprojektin onnistunutta lopputulosta esittelivät Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat Ville Junno (3. oik.) ja Jussi Yli-Rantala (oik.). Tilaisuudessa oli mukana myös Yanmar-kaivukoneen luovuttaneen KH-Koneet Oy:n Jukka Heiskala (vas.) sekä TAMK:in Jouni Sivenius sekä kaivukoneen puikoissa istuva Hannu Kauranen.

Lue seuraavaksi