Uutiset

Työkoneet

Talvivaara Sotkamo konkurssiin

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj kertoo pörssitiedotteessaan, että yhtiötä on tänään informoitu päätöksistä, joiden seurauksena lyhyen aikavälin rahoitusta Talvivaaran välittömiin käyttöpääomatarpeisiin ei ole saatavissa vaaditussa aikataulussa. Tämän vuoksi myöskään pidemmän aikavälin rahoitusneuvotteluja ei kyetä saattamaan päätöksen.

Yhtiön johto uskoo, että riittävän rahoituksen turvin viimeaikainen tuotannollinen edistyminen sekä parantunut ympäristöriskien hallinta olisivat luoneet hyvän pohjan Talvivaaran tulevalle menestykselle saneerausohjelmien toteuttamisen ja suunnitellun uuden konsernirakenteen myötä. Koska lisärahoitusta ei kuitenkaan ole saatu, Talvivaara Sotkamo on hallituksensa päätöksellä ja saneerausohjelman selvittäjän suostumuksella päättänyt hakeutua konkurssiin.

Talvivaara ennakoi, että sen operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssihakemus toimitetaan Espoon käräjäoikeuteen tänään.

Lue seuraavaksi