Uutiset

Työkoneet

Talvitienhoidossa vaarallisia puutteita.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vaatii raskaan liikenteen puolesta pikaisia toimia talvitienhoidon laadun parantamiseksi. Tienhoidon liiallinen kilpailutus on johtanut tilanteeseen, jossa kustannuksia säästetään tinkimällä välttämättömistä tienhoitotoimista. Tienhoidon valvontaa on lisättävä liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Tieverkon kelinmukainen ylläpito kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin. Tienhoidon puutteet näkyvät ojaan suistuvina ja ylämäkiin juuttuvina kuorma-autoina sekä pahimmillaan vakavina onnettomuuksina.

”Yhteiskunnan on kannettava vastuunsa turvallisesta talviliikenteestä. Liikenteen ammattilaisille tie on työpaikka, jossa ei pidä pelätä henkensä puolesta”, muistuttaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola järjestön hallituksen kokouksessa.

SKAL:n mielestä ongelmana ovat tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutuskäytäntö ja alhainen hintataso sekä tilanteesta seuraava tienhoitotoimien liian korkea liikkeellelähtökynnys. Ratkaisuna tilanteeseen SKAL vaatii urakoiden läpinäkyvyyden ja viranomaisvalvonnan lisäämistä sekä tienhoidon laiminlyönteihin liittyvien sanktioiden tiukentamista. Tienhoidon valvontavastuu kuuluu Liikennevirastolle ja ELY-keskuksille.

Tienpidon ja erityisesti talvitienhoidon kolme keskeistä ongelmaa:

  1. Tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutus rapauttaa tienpidon laadun.
  2. Tiestön talvihoito ei vastaa muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää tasoa.
  3. Tienhoidon puutteiden raportointi ei toimi toivotulla tavalla.

SKAL:n toimenpidelista

  1. Aliurakoitsijaketju läpinäkyväksi pääurakan kilpailutuksessa
  2. Talvihoidon valvonnan lisääminen ja sanktioiden kiristäminen
  3. Tienkäyttäjän linjan toimintaa ja muuta raportointia tienpitäjälle on tehostettava

Maanteillä kuljetetaan yli 90 prosenttia tavaratonneista ja yli 70 prosenttia tonnikilometreistä eli kuljetussuoritteesta. Liikenneverkon kunto on avain kotimaisiin luonnonvaroihin perustuvaan kasvuun. Logistiikan tehostuminen alentaa päästöjä ja teiden parantunut kunto vaikuttaa myönteisesti liikenneturvallisuuteen. OP.

Lue seuraavaksi