Uutiset

Työkoneet

Sy-Klone – puhtaamman ilman puolesta

Puhdas hengityilma on meille ihmisille elintärkeää. Pölyn ja muiden epäpuhtauksien hengittäminen koituu pidemmän päälle kohtalokkaaksi. Erityisesti maarakentajat ovat vaaravyöhykkeessä, sillä työmaat ovat usein varsin pölyisiä. Louhoksilla ja murskaushommissa pöly on erityisen vaarallista. Kvartsikiteet ovat kuin ongenkoukkuja, jotka kerran keuhkoihin löydettyään eivät sieltä pois lähde. Pölykeuhko onkin kivimiesten perinteinen sairaus.

Jalkaisin työmailla työskentelevien on syytä pitää suojaimia, mutta ohjaamoista pöly saadaan pysymään poissa varustelemalla kone ohjaamoilman esipuhdistajalla. Pienellä investoinnilla kuljettaja saadaan suojeltua pölyhaitoilta.

Liikkuvan kaluston komponenttien, kuten keskusvoitelun ja sammutusjärjestelmien parissa työskentelevä myyntipäällikkö Simo Jylhänkangas YTM-Industrial Oy:stä on tehnyt viime vuodet kovasti töitä ohjaamon ja myös dieselmoottorin imuilman esisuodattimien tunnetuksi tekemisessä. Hänen mukaansa urakoitsijat heräävät hiljalleen tälle asialle.

Nyt yrityksen uusi edustus onkin amerikkalainen Sy-Klone, jonka tuotevalikoimassa ovat esipuhdistusjärjestelmät ohjaamoon ja moottoriin kulkeutuvan imuilman puhdistamiseksi pölystä. Nyt ollaan tosissaan liikkeellä puhtaamman ilman ja paremman terveyden puolesta. Sy-Klonen suurin asiakas on Caterpillar, joka tarjoaa tehdasasennuksena suodattimet asiakkailleen. Näissä tuotteissa on Cat-logot. Myös joihinkin muihin maailmanmerkkeihin Sy-Klonen saa jo tehtaalla asennettuna.

”Meillä on aiemmin ollut tuoteohjemassa hollantilainen FreshFilter, joka on myös ohjaamon hengitysilman suodatusjärjestelmä. Tämä säilyy meillä edelleen tuoteohjelmassa, sillä Sy-Klone on tarkoitettu vain ja ainoastaan pölyn suodattamiseen. FreshFilter valitaan kohteisiin, missä on esimerkiksi vaarallisia kaasuja. Sitä on asennettu paljon biokaasulaitoksissa käytettyihin koneisiin, jossa aiemmin kuljettajan on pitänyt käyttää hengityssuojaimia tai jopa kaasunaamaria”, valistaa Jylhänkangas aluksi.

Murskausasemat, louhokset, kaatopaikat, kaivokset, haketerminaalit, useat teollisuuslaitokset, sahat ym. ovat niitä kohteita, missä pölyn hengittäminen on arkipäivää. Kuivaan aikaan pöly on haitta lähes kaikentyyppisillä maarakennustyömailla. Myös maatalous ja etenkin turvetuotanto kärsivät pölystä.

Moottorin imuilman esipuhdistimia on kahta tyyppiä. 9000-sarjan esipuhdistimet ovat yksivaiheisia (vas.) ja Optimax-perhe kaksivaiheinen.

”Sy-Klone käyttää Nasan tietotaitoa pölyn erottamiseksi pois ilmasta. Kyseessä on yksinkertaisesti massan ja ilmavirran hallinnasta”, tiivistää Jylhänkangas.

Moottorin ilmanottoaukkoon asennettavat esipuhdistimet ovat valmistettu mustasta nylonista, joka on erittäin kestävää, kevyttä ja eri sääolosuhteita sietävää. Vain akselin laakerointi on metallia. Laakeroinnin luvataan olevan erittäin pitkäikäinen ja huoltovapaa. Se pysyy täysin puhtaana ja pääsee näin pyörimään esteettä.

Sy-Klonen eri malleista valittaessa tärkein tieto on moottorin imuilman määrä. Tosin valmistajan sivuilta oikea malli löytyy usein jo pelkällä koneen merkillä ja tyypillä. Toimintaperiaate on yksinkertainen. Imuilma imeytyy ritilän läpi kammioon, missä kiihdytinsiivet erottelevat lian sivuseinille ja ilmaa painavammat kappaleet johdetaan poistoaukkoon. Puhdas ilma virtaa moottorin ilmanottoaukkoon.

”Pölyisillä työmailla ilmansuodattimia joudutaan perinteisesti puhdistamaan paineilmalla päivittäin, turvesoilla useitakin kertoja työpäivän aikana. Esipuhdistimen avulla kerrat vähenevät radikaalisti ja moottorin imuilma pysyy puhtaana. Näin moottorin, suodattimien ja muidenkin komponenttien käyttöikä pitenee, polttoainetalous kohenee ja seisokkiaika vähenee”, tietää Jylhänkangas.

Optimax-perheen esipuhdistimissa ykkösvaihe on kuten edellä selostettiin. Ykkösvaiheen esipuhdistettu ilma ei menekään vielä koneen omalla suodattimelle, vaan toiseen puhdistusvaiheeseen.

Hienotkin pölyhiukkaset saadaan alipaineen avulla singottua pakoputkeen. Takaiskuventtiilin avulla estetään väärään suuntaan virtaus.

”Puhdas ohjaamoilma vähentää kuljettajan sairaslomapäiviä ja parantaa työmukavuutta. Asentamalla ohjaamoon muutaman tonnin maksava ylipainesuodatus, suojellaan sitä tärkeintä resurssia eli ihmistä”, tiivistää Jylhänkangas.

Järjestelmän asennus alkaa ohjaamon tiiviyden tutkimisella. Yleensä koneen oman puhaltimen avulla tarkastellaan, nouseeko paine ohjaamossa ollenkaan. Siitä saa jo jonkinlaisen käsityksen, kuinka paljon tiivistämistä joudutaan tekemään.

”Asennamme yleensä järjestelmän ja ohjaamon tiivistys on se aikaa vievin ja samalla tärkein vaihe. Eri konemerkkien ohjaamoissa on suuria eroja ja joissain onkin jo valmiiksi aika tiivis ohjaamo.

”Useasti kaivukoneiden ohjaamo joudutaan nostamaan kokonaan pois, jotta kaikki läpiviennit saadaan tilkittyä. Kun tiivistyksen tekee kunnolla, niin siihen menee yksi työpäivä ja toinen itse laitteen asennukseen. Huolellinen tiivistys vähentää käyttökuluja”, jatkaa Jylhänkangas.

Vanhoihin koneisiinkin järjestelmän voi asentaa, kunhan nyt päivä ei paista saranapuolelta sisään. Tällaisissa tapauksissa kajuutasta ei saa tarpeeksi tiivistä.

Casessa yksikkö näkyy ohjaamon katolla.

Toimintaperiaate tässäkin perustuu keskipakovoimaan. Ilma imeytyy ensin esipuhdistimeen ja tuuletin ohjaa ilman ulkokehälle. Siitä kiihdytetty ilma kulkee epäpuhtaudet erottavan säleikön läpi.  Partikkelit puhalletaan ulos laitteen takaosassa olevan poistoaukon kautta. Ilma pyörii suodattimen ympärillä ja kulkeutuu esipuhdistettuna viimein ulosmenoaukolle ja ohjaamon ilmanottoaukolle.

Laite on huoltovapaa, sillä laitteen koputtaminen ulkopuolelta puhdistaa suodattimen. Ulosmenoaukon on säädettävissä 45 asteen välein koko 360 asteen kaarella. Tämä helpottaa asennusta.

Ohjaamoon asennetaan myös erillinen paineen seurantapaneeli, josta voi nähdä ohjaamossa vallitsevan paineen. Siinä on myös äänimerkki ja varoitusvalo, joka syttyy, jos ohjaamon paine laskee yli kymmeneksi sekunniksi alle asetetun minimipaineen.

”Ohjaamoon tulevan ilman virtaus pysyy aina vakiona. Ohjaamossa on koko ajan optimaalinen ylipaine, mikä pitää pölyt poissa ja hengitysilman puhtaana.”

Jylhänkangas uskoo, että tulevaisuudessa ohjaamoilman laatu nousee enemmän esille. Kyse on yhteiskunnallisestakin asiasta. Työperäisten sairauksien aiheuttamat kustannukset maksetaan verovaroista. EU:n puolesta on jo olemassa säädöksiä ohjaamoilmastakin, mutta niitä ei vielä noteerata.

Työterveyslaitos on meillä asialle herännyt ja tehnyt tutkimuksia esimerkiksi Lahden biojäteasemalla.

”Siellä FreshFilter sai erinomaiset arviot kyvystään puhdistaa ilmasta epäpuhtaudet”, päättää Jylhänkangas.

YTM-Industrial Oy:n osasto Maxpo-näyttelyssä on oikea osoite niille, joita kiinnostaa pölytön maailma ja oma terveys.

Lue seuraavaksi