Uutiset

Työkoneet

Swerockilta Supertrack-mobiilimurskain

Swerockin kiviainesliiketoiminnan tuotekehitys saa jatkoa tela-alustaisesta murskauslaitoksesta –

Kiviainesten murskainlaitteen tärkeimpiä vaatimuksia ovat tehokkuus, siirrettävyys ja koneen turvallinen käyttö. Vuodenaikojen mukaan vaihtuvassa työ- ja toimintaympäristössä huolto- ja kunnossapitotöiden ennakointi ja työn suorittamisen turvallisuus ovat tärkeässä roolissa työturvallisuuden edistämisessä. Näistä lähtökohdista Swerockin kehittäjätiimi suunnitteli ja toteutti yhtenä kappaleena maantiellä kulkevan, tehokkaan laitteen, joka sai nimen Supertrack.

Supertrackin kehitystyö alkoi jo vuonna 2017. Tärkeää oli saada kaikki prosessivaiheet samalle alustalle. Perusvaatimuksena oli myös ketteryys johtuen tiuhaan vaihtuvista työmaista. Pyöräalustainen protokone valmistui kesällä 2019 ja sai nimekseen Superbuick amerikkalaisen arvostetun automerkin mukaan.

Tiimi jatkoi kehitystyötään tavoitteenaan toteuttaa Superbuickin murskausprosessilla tela-alustainen ja vähäpäästöinen jälkimurskausyksikkö, jossa Swerockin kehittämä prosessiautomaatiojärjestelmä integroi murskausautomaation saumattomasti samaan selkeään käyttöliittymään laitoksen säätämisen, voimantuoton ja murskausprosessin reaaliaikaisen valvonnan kanssa.

Uusi Supertrack-nimen saanut mobiilimurskain valmistui vuoden 2022 alussa.

”Supertrack otettiin käyttöön maaliskuussa ensimmäisellä työmaalla. Koneessa on useita täysin uusia toiminnallisuuksia, joita aikaisemmissa koneissa koko toimialalla ei ole ollut. Onkin hieno nähdä, että kone on lähtenyt toimimaan suunnitellusti, eikä esimerkiksi haitallisia värinöitä ole esiintynyt”, kertoo kalustojohtaja Joni Kokko Swerockilta.

Supertrack jatkaa Swerockin pitkiä perinteitä murskauslaitosten suunnittelijana ja tuotekehittäjänä. Polttoainetaloudellinen ja vähäpäästöinen laitos edistää kestävää kehitystä ympäristön hyväksi vaativissa käyttöolosuhteissa. Ketteryys ja tehokkuus täydentävät Swerockin mukaan laitoksen toimivuuden urakoissa, joissa halutaan tuottaa tehokkaasti yhtä aikaa jopa neljää eri kiviaineslaatua.
Lue seuraavaksi