Uutiset

Työkoneet

Suosittu ammattipätevyyspäivä – trukkikorttikoulutus

Suomessa on kymmeniätuhansia trukkeja ja se lienee käytetyin työkone yrityksen sisäisissä tavaroiden käsittelyissä. Trukkeja kuljettavat niin päätoimiset kuljettajat kuin satunnaiset käyttäjät. Trukkionnettomuuksia sattuu satoja vuodessa ja tyypillisesti niissä tulee suuria vahinkoja. Työsuojeluviranomaiset ovat syystäkin paneutuneet asiaan.

Vuoden 2009 alussa tuli voimaan asetus, joka määrää, että trukin tai henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajalta kirjallinen lupa laitteen käyttöön. Luvassa pitää eritellä minkä tyyppisiä laitteita lupa edellyttää käyttämään. Lupaa antaessaan työnantajan on varmistuttava henkilön taidoista. Yksi yksinkertainen tapa asiasta trukinkuljetustaidon varmistautumiseen on todeta henkilöllä olevan trukkikortti. Tässä tapauksessa jää tehtäväksi työympäristön turvallisuusseikkojen opastaminen. Siksi monet työnantajat vaativat niin omassa kuin muiden työnantajien palveluksessa olevilta yrityksen tiloissa trukkitöitä tekeviltä henkilöiltä trukkikortin.

Trukkikortista ei ole tiettyä standardia, vaan eri toimijat antavat kukin omanlaisen todistuksen taidoista. Riippumattoman asiantuntujan antama koulutus on hyvä valinta niin vastuukysymysten kuin opetuksen sisällön takeena. Ammattipätevyyspäivien opetussuunnitelmat ovat hyväksyttyjä, joten tämäkin seikka antaa lisäarvoa tällä tavalla hankittavalle turkkikortille.

GLi:n trukkikorttikoulutuksessa on teoriakoe ja ajokoe, joilla testataan henkilön riittävät kyvyt ja taidot. Ammattipätevyyspäivän suorittaminen ei edellytä kokeiden läpäisyä, vaan siihen riittää koko päivän opetukseen osallistuminen.

Varmoilla Päivillä

GLi järjestää trukkikoulutuksia räätälöityinä yritysten tarpeisiin, mutta myös Varmoilla Päivillä. Nämä Varmat Päivät ovat GLi:n järjestämiä yleisiä ammattipätevyyskoulutuspäiviä, joille voi ilmoittautua myös yksittäiset henkilöt ja ne järjestetään varmasti, kunhan muutama on paikalla. Tällainen Varma Päivä trukkikorttikoulutuksen tiimoilla järjestettiin eräänä tammikuisena lauantaina Tampereella. Tilaisuuteen oli saapunut toistakymmentä osallistujaa, osa varsin pitkänkin matkan takaa. Suurin osa oli käyttänyt trukkia aiemminkin, mutta myös ensikertaa trukin ohjaimiin asettuvia oli joukossa.

Aamupäivän ohjelmaan kuului teoriaosuus, jossa käytiin läpi muun muassa trukinkuljettajan velvollisuuksia ja vastuita, trukkityyppejä ja niiden ominaisuuksia sekä niille tehtäviä tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä.

Kouluttajana toiminut Juha Nevalainen kävi myös läpi ammattipätevyyspäivien suhteen tärkeät päivämäärät: ”Hankitte 10.9.2014 mennessä viisi direktiivipäivää, jotka kannattaa aktivoida korkeintaan puoli vuotta ennen tuota päivämäärää, jolloin koulutukset voimassa viisi vuotta, eli 10.9.2019 asti. Haku tapahtuu katsastusasemilta tai poliisilta.”

Iltapäivällä oli vuorossa käytännön harjoittelu. Trukkiin tutustumisen ja päivittäisten tarkastusten läpikäynnin jälkeen alkoi ajoharjoittelu. Pujottelu- sekä pinoamisradan hyväksytyn suorittamisen sekä ohessa tehdyn kirjallisen kokeen suorittamisen jälkeen olikin jo tunnit täynnä ja osallistujat saivat lähteä kotiin odottamaan postin mukana tulevaa trukkikorttia ja todistusta ammattipäivän suorittamisesta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi