Uutiset

Työkoneet

Suomalaiset energiapuukouravalmistajat yhdessä Pohjois-Amerikan valloitukseen

Kotimaiset energiapuukouravalmistajat JAK-Metalli Oy ja Farmikko Oy hakevat vahvaa kansainvälistä kasvua uuden yhteistyökonseptin voimin. Koronasta huolimatta molempien yritysten myyntimäärät kasvavat tällä tilikaudella. Seuraavaksi tavoitteena on vallata Pohjois-Amerikan markkinat.

Energiapuukouria valmistavassa JAK-Metallissa tapahtui viime vuoden vaihteessa omistajamuutos. Yhteistyö vähemmistöosakkaan kanssa päättyi yhteisesti sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja Ville Eklöfin ja vientivastaava Markus von Bonsdorffin mukaan tämän muutoksen myötä JAK-Metalli pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan aiempaa tehokkaammin ja kehittämään yhteistyötä asiakkaiden ja muiden saman alan yritysten kanssa. Samalla yrityksen tuotteet päivitetään uudelle vuosikymmenelle.

”Halusimme luoda aiempaa avoimemman toimintamallin, jonka avulla niin me kuin kumppanimmekin voimme hyödyntää paremmin omia ydinosaamisalueitamme. Meidän vahvuuksiamme ovat hiottu tuotantoprosessi, myynti- ja vientiosaaminen sekä vahva eurooppalainen jälleenmyyjäverkosto. Haluamme tarjota vahvuuksiamme myös muiden saman alan laadukkaita tuotteita valmistavien suomalaisyritysten käyttöön”, Eklöf kertoo.

Uusi konsepti kehittyi vauhdilla

Uuden strategian jalkauttaminen sai vauhtia, kun Farmikko Oy:n Mikko Junttila otti yhteyttä JAK-Metalliin. Junttila etsi alihankkijaa Farmikko energiapuukourien valmistukseen. Heti ensimmäisissä palavereissa talvella 2020 yhteistyöajatukset loksahtivat niin hyvin kohdilleen, että yhteistyötä alettiin viritellä alihankintaa syvällisempään suuntaan.

”Kiinnostuin JAK-Metallin avoimesta tavasta toimia sekä tekemisen selkeydestä ja järjestelmällisyydestä. Ratkaisevin juttu oli työyhteisön hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Täällä porukka haluaa tosissaan tehdä laadukkaita tuotteita. Aiemmin alihankkijoita etsiessäni yhteistyö on kariutunut juuri laatuongelmiin”, Junttila sanoo.

JAK-Metallin ja Farmikon tuoterepertuaari ja osaaminen täydentävät mainiosti toisiaan. Niinpä yritykset kehittivät uudenlaisen yhteistyökonseptin, jossa molempien yritysten vahvuudet saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti. Molemmat yritykset pysyvät kuitenkin itsenäisinä.

Vasemmalta: Mikko Junttila (Farmikko Oy), Ville Eklöf (JAK) ja Markus von Bonsdorff (JAK).

Uusia tuotteita ja vahvistuvaa osaamispääomaa

Farmikon tuotanto keskitetään JAK-Metallille Mänttään, jossa on reilusti tilaa tuotannon kasvattamiseen. JAK-Metalli ryhtyy myös myymään Farmikon tuotteita JAK-tuotenimellä kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa ja Ruotsissa Farmikko-tuotenimi säilyy ja Farmikko Oy vastaa itse näiden markkina-alueiden myynnistä.

Farmikolle yhteistyö mahdollistaa tuotannon ja viennin voimakkaan kasvattamisen. JAK-Metalli puolestaan saa käyttöönsä Junttilan vahvan tuotekehitys- ja suunnitteluosaamisen ja pystyy laajentamaan tuoterepertuaariaan nostureihin suunnitelluilla keräävillä ja karsivilla energiapuukourilla sekä kahmarikouralla.

”Joukkokäsittelyyn soveltuvat ja erinomaisella hydrauliikkajärjestelmällä varustetut Farmikon kourat tuovat mainion lisän tuotevalikoimaamme. Niiden avulla voimme palvella laajaa kansainvälistä asiakaskuntaamme entistäkin paremmin. Mikko toimii jatkossa Farmikon johtamisen ohella tuotespesialistinamme. Mikon ammattitaidon ja yritysten välisen yhteistyön merkitys konkretisoituu ensimmäisessä yhteisessä JAK:n tuotteisiin liittyvässä tuotekehitysprojektissamme, jossa kehitetään venttiilimalli. Sen ansiosta kouristamme tulee tuplasti nopeampia ja tehokkaampia”, Eklöf kiittelee.

Junttilan ohella JAK-Metallin toimintaan tulee mukaan pitkän kokemuksen omaava metsäalan yrittäjä Henri Rantala, joka on vuosia testannut ja kehittänyt JAK-tuotteita. Rantala toimii jatkossa, lisääntyvän testaustyön ohella, JAK-Metallilla myynnissä sekä metsäalan, konetekniikan ja kouratuotteiden neuvonta-asiantuntijana.

JAK-Metalli on lähiaikoina tuomassa markkinoille myös uuden kaivukonekäyttöön soveltuvan oikeasti modulaarisen kouramalliston. Uuden mallin suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden toiveita sekä tarpeita. Olemme lisänneet tuotteeseen lukuisia uusia ominaisuuksia ja lisäksi se on huomattavasti monikäyttöisempi ja siihen on aiempaa helpompi liittää lisävarusteita. Se on tällä hetkellä kestotestauksessa ja uusi mallisto tulee olemassa olevan kouramalliston rinnalle.

Pohjois-Amerikan valloitus alkamassa

Eklöfin, von Bonsdorffin ja Junttilan mukaan yhteistyöllä tavoitellaan molemminpuolista menestystä pitkällä aikavälillä. Kannattava kasvu tekee yrityksistä vahvan kumppanin koti- ja ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Kasvun positiiviset merkit ovat jo nyt näkyvissä molemmissa yrityksissä.

”Koronasta huolimatta meidän myyntimäärämme ovat rajussa nousussa. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia tulee viennistä, mutta nyt myös kotimarkkinamme Suomessa on vahvassa kasvussa. Tänä vuonna Suomen myynti on lisääntynyt noin 50 prosenttia. Tavoitteemme on myydä tällä tilikaudella noin 1 000 tuotetta ja kaksinkertaistaa tuotantomme. Tämä näyttää toteutuvan. Myyntimäärien kasvaessa olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä tuotantoon ja tulemme lisäämään henkilöstöä myös myyntiin. Tällä hetkellä meillä on rekrytointineuvottelut käynnissä toisen vientimyyjän palkkaamiseksi. Voimme myös laajentaa yritysyhteistyöverkostoamme uusilla yrityksillä ja hyödyntää yhteistyössä tätä Farmikon kanssa aloitettua konseptia”, Eklöf kertoo.

Molemmilla yrityksillä on vahva asema Suomessa, ja JAK-Metallilla myös Euroopassa. Nyt tarkoituksena on syventää olemassa olevia myyntiverkostoja ja valloittaa uusia markkina-alueita.

”Euroopassa syvennämme yhteistyötä jälleenmyyjiemme kanssa ja aloitamme viennin Pohjois-Amerikkaan. Maaliskuussa ennen koronan aiheuttamaa matkustuskieltoa olimme Las Vegasissa Conexpo-messuilla. Saimme luotua tärkeitä kontakteja Pohjois-Amerikkaan. Niiden pohjalta meillä on nyt useita kumppanuusneuvotteluja käynnissä”, von Bonsdorff paljastaa.

Mänttäläinen JAK-Metalli Oy on toimivan johdon omistama JAK-energiakourien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin erikoistunut yritys. Kotimarkkinoiden lisäksi yritys vie tuotteitaan useisiin eri maihin ympäri maailman. Farmikko Oy on kuopiolainen yritys, joka suunnittelee, myy ja markkinoi Farmikko-energiapuukouria nostureihin.


Lue seuraavaksi