Uutiset

Työkoneet

Söderbergföretagen osti Normi-konsernin osake-enemmistön

Suomen markkinajohtaja Normi-konserni koostuu neljästä erillisestä yhtiöstä, joilla on laaja osaaminen infrastruktuurista, liikenteenohjauksesta, kallion louhinnasta, infrapuolen sähköistys- ja valaistushankkeista ja urakoinnista ITS-projekteissa. AB Blinkfyrarin emoyhtiön Söderbergföretagenin infraliiketoiminta-alue, johon kuuluvat ruotsalaiset markkinajohtajat Blinkfyrar ja ProVia, vahvistuu entisestään tämän yrityskaupan myötä. Vahva pohjoismainen tarjonta, jossa keskitytään muun muassa älykkäisiin liikennejärjestelmiin (ITS), tarjoaa loistavat mahdollisuudet Blinkfyrarin ja Normi-konsernin yhteistyölle.

Tarve olemassa olevan infrastruktuurin optimaaliseen käyttöön kasvaa, kun yhteiskunta digitalisoituu ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa. Tämän johdosta Söderbergföretagen ostaa Normi-konsernin, joka koostuu neljästä erillisestä yrityksestä: Normiopaste Oy, Normivalaistus Oy, Normilouhinta Oy ja Varala Engineering Oy.

Elisabeth Nagy

Yhteisten liiketoimintatavoitteiden lisäksi yritysten välillä on kulttuurisia yhtäläisyyksiä. Söderbergföretagenissa vallitsee kulttuuri, jolle on ominaista yrittäjyys, avoimuus, innostus ja tarmokkuus. He toimivat perheenä, jossa jokainen jäsen on tärkeä ja ympäristössä, jossa yksilö on kasvun ja menestyksen kannalta keskiössä. Normi-konsernin nykyinen yritysjohto jää kehittämään konsernin toimintaa ja kulttuuria myös yrityskaupan jälkeen. Normi-konsernin hallituksen puheenjohtajaksi kutsutaan Elisabeth Nagy, Blinkfyrarin toimitusjohtaja Ruotsissa.

”Keskitymme yhteiskunnan, kaupunkien ja tieliikenteen muutoksiin ja digitalisaatioon. Muun muassa ITS:n tarjoamilla vahvuuksilla pystymme vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin, edistämään kestävämpää yhteiskuntaa ja parantamaan liikenneturvallisuutta”, sanoo Blinkfyrarin toimitusjohtaja Elisabeth Nagy.

”Muutaman vuoden aikana olemme havainneet markkinatoimijoiden osalta tiettyä varovaisutta, mutta nyt on oikea aika investoida liikenneturvallisuuden parantamiseen. Näin ollen tämän kaupan ajoitus tuntuu jos mahdollista vielä paremmalta”, sanoo Söderbergföretagenin toimitusjohtaja Mattias Sonnenfeld.

Söderbergföretagenin Infraliiketoiminta-alueen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, ja ITS:ssä nähdään suuri tulevaisuuden potentiaali sekä mahdollisuus laajentaa markkinoita.

”Normi-konsernilla ja Blinkfyrarilla on ainutlaatuisia tuotteita, innovaatioita ja vahva ammattitaito. Yhdessä voimme luoda asiakkaillemme entistä suurempaa arvoa”, Normi-konsernin toimitusjohtaja Tommi Saarni sanoo.Lue seuraavaksi