Uutiset

Työkoneet

Seepsula Senkkerin 25 ensimmäistä vuotta

Seepsula hankki ensimmäiset maa-alueensa Senkkerin alueelta Tuusulasta 25 vuotta sitten. Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä toimii nyt nykyaikainen kiviainestehdas, joka on tunnettu muun muassa uusimmasta ympäristötekniikastaan ja työturvallisuudesta. Jatkuva kehitystyö pitää Seepsulan kehityksen kärjessä ja tästä esimerkkinä on uusi märkäseulontalaitos, jonka on toimittanut paikalle Vimelco.

Kotitilallaan yhdessä työtä tekemään tottuneet viisi Sjöblomin veljestä perustivat Seepsulan vuonna 1970. Veljekset ostivat Tuusulantien varresta soraharjun, joka nimettiin  Sulan alueeksi. Sittemmin soraharjun ehtyessä veljekset keksivät rakentaa siihen teollisuusalueen. Alue onkin tänä päivänä merkittävä teollisuusalue sekä logistiikkakeskus ja siellä toimii muun muassa Suomen suurin käytetyn autokaluston kauppakeskittymä.

Seepsula toimi ensimmäiset vuosikymmenet useilla erillisillä sora-asemilla Uudenmaan alueella. Isoa kiviainestehdasta lähdettiin suunnittelemaan 1980-luvulla, kun oivallettiin, että asiakaspalvelun ja ympäristön kannalta tällainen ratkaisu on paras. Vuosikymmenen lopulla Seepsula osti parinkymmenen kilometrin päässä Helsingin keskustasta, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää sijaitsevan maa-alueen Tuusulan Ruotsinkylästä, jota alettiin kutsua Senkkeriksi.

Senkkeri on kehittynyt valtavasti 2000-luvun aikana suurien investointien kautta. Seepsulalaisten toista sukupolvea edustava diplomi-insinööri Karl Sjöblom tutki diplomityössään 2000-luvun alussa tuotannon kehittämistä Senkkerissä. Työn teoria toteutettiin käytännössä ja Seepsulassa siirryttiin tieteellisen liikkeenjohdon menetelmiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Senkkerin tuotanto on moninkertaistunut. Nykyinen kiviainestehdas otettiin käyttöön vuonna 2008 ja sitä on kehitetty jatkuvasti eteenpäin.

Tehokkaan tuotannon lisäksi Seepsula on panostanut paljon uusimpaan ympäristötekniikkaan sekä työturvallisuuteen. Senkkerissä käydessä voi todeta, että ilmassa ei todellakaan ole kovinkaan paljoa kivipölyä, mistä kiitos uudenaikaisille pölynsidontajärjestelmille. Melutaso on saatu alhaiseksi Seepsulan itse kehittämillä ja rakentamilla murskainten melukoteloilla. Haitallista ääntä on saatu vähennettyä myös esimerkiksi vaihtamalla peruutussummerit ”sorsapilleihin”. Senkkerin tuotantolaitos on myös valittu Suomen turvallisimmaksi kivenjalostuslaitokseksi jo useana vuotena peräkkäin.

Erikoiskäyttöihin tarkoitettujen kiviainesten valmistusta varten Senkkeriin hankittiin vuonna 2006 märkäseulontalaitos. Tänä kesänä laitos päivitettiin ajan tasalle uudella tuotteella, Terex 206R-3 -seulayksikköön perustuvalla laitoksella.

”Märkäseulonnalla teemme tuotteita, joissa hienoaines pitää saada erotettua tarkasti. Yhdestä viiteen millimetriin katkaisu saadaan tehokkaasti märkäseulonnalla”, tietää Karl Sjöblom.

Märkäseulonnalla tehdään esimerkiksi turvahiekka 1-5 mm tai 1-8 mm, joita käytetään lasten leikkipaikoilla. Myös laadukkaat kapillaarikatkosepelit saadaan tehtyä märkäseulomalla. Tekniikalla saadaan myös hiekoitussepelistä hienoaines täysin pois, jolloin pölyäminen saadaan minimoitua. Tällaista hiekoitussepeliä vaaditaan tietyillä alueilla liukkaudentorjunnassa.

Tarkasti lajikkeiksi

Laitoksessa syöttimellä annostellaan invertterisäädöllä sopiva määrä tavaraa ja vettä esiseulalle. Joka tasolla on seitsemän putkea, joissa on suuttimet jakamassa vettä prosessiin. Painetta putkissa on 1,5 baaria ja pumppu kuljettaa sitä neljä kuutiometriä minuutissa.

Kolmitasoisen seulan ylin taso poisti materiaalista tässä asetuksessa kahdeksaa millimetriä suuremmat kivet. Välitasolta tuli 5-8 mm sepeliä ja seuraavasta välistä 1-5 mm sepeli hiekoitukseen.

Alite pumpataan veden mukana sykloniin, josta erottunut tavara tippuu altaaseen. Tämä noin millinen ”pikkuykkönen” käytetään pääasiassa erilaisiin erikoistäyttöihin esimerkiksi putkien päälle ja sillä on kysyntää myös golfkentille.

Vesi jatkaa syklonilta saostusaltaaseen, johon loppu kiviaines laskeutuu pohjalle. Kovin paljoa tavaraa ei saostusaltaalle asti mene. Liete kaivetaan altaan pohjalta syksyllä ja tuote käytetään mullan valmistukseen. Vesi kiertää suljetussa piirissä.

Laitos toimii kokonaan sähköllä. Mikä tekee siitä taloudellisen käyttökustannuksiltaan. Seulaverkkoina käytetään polyuretaaniverkkoja, jotka kestävät tällaisessa seulonnassa erityisen hyvin. Verkot ovat elementtejä, jotka ovat helppoja vaihtaa. Kolmitasoseularakenteen ansiosta seulaverkkojen vaihtotarvetta ei tule usein lajikkeiden vaihdon takia.

”Aikaisempi märkäseulontalaitoksemme oli myös Vimelcon toimittama, joten tunsimme laadun ja päätimme hankkia toisenkin laitoksen heiltä”, sanoo Juhani Heinonen. ”Irlannissa, missä tämä laite on valmistettu, käytetään paljon märkäseulontaa ja siellä nämä laitteet ovat kehittyneet pitkälle. Suomessa tämä on vielä varsin uutta ja märkäseulontalaitoksia on täällä käytössä vain muutamia.”

Kuvassa kehitysjohtaja Karl Sjöblom, joka on toisen sukupolven seepsulalainen ja omistautunut kiviainestehtaan kehittämiseen sekä työpäällikkö Juhani Heinonen, joka on vastannut märkäseulontalaitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi