Uutiset

Työkoneet

Sandvik UH450E – suomalaista suunnittelua

Viime kevään Sandvikin asiakastapahtumassa Kivipäivillä esiteltiin näyttävästi uuden sukupolven tela-alustainen jälkimurskausyksikkö WH440E. Ensimmäinen, Kivipäivillä luovutettu yksikkö on T. Maijala Oy:n työmailla todettu toimivaksi ja tehokkaaksi. Laite on pitkään odotettu lisäys Sandvikin mobiilien murskausyksiköiden tuotesarjaan, ja kehitystyö on suomalaisten alan ammattilaisten kädenjälkeä. Tuote on nykyään osa Sandvikin globaalia tarjontaa ja laitenimi päivitettiin Sandvik Heavy Range -sarjan mukaisesti, UH450E.

Sandvik UH450E on suunniteltu asiakkaiden toiveet tarkasti huomioiden ja suomalaiset murskamiehet ovat päässeet vaikuttamaan tuotteen kehittämiseen alusta alkaen. Pääsuunnittelijana on toiminut Sandvikin Veijo Westerholm, jolla on vuosikymmenten kokemus laitesuunnittelusta. Sandvik UH450E on suunniteltu kokonaistehokkaaksi; mursketta syntyy vauhdilla kulutuksen ja kulumisen pysyessä kurissa.

Vaunu on taloudellisista ja ympäristösyistä johtuen sähkökäyttöinen. Laiteessa on Volvo-dieselmoottorilla toimiva generaattoriyksikkö, joka on paketoitu äänieristettyyn konttiin. Kaikki pääkomponentit ovat sähkökäyttöisiä. Ratkaisu tekee laitteesta energiatehokkaamman kuin aikaisemmat menetelmät. Jos syystä tai toisesta on järkevä käyttää ulkopuolelta tulevaa sähköä, niin sekin on mahdollista.

Murskausprosessi on laitteessa ainutlaatuinen, sillä esiseulalta johdetaan isommat kivet suoraan murskaimeen, ja tämä vähentää pääseulan kuormaa ja kulumista. Erikoista laitteessa on myös banaaniseula, joka on uutta mobiililaitoksissa. Sen rakenteen vuoksi saavutetaan maksimoitu seulontatulos. Viivan alle jäävän rahasumman voi näiden ratkaisujen vuoksi odottaa jäävän suuremmaksi kuin aikaisemmilla ratkaisuilla.

Syöte tulee ensimmäiseksi esiseulalle, joka erottaa materiaalista karkeasti isot kivet erilleen ja alite kuljetetaan suoraan pääseulalle. Isoimmat kivet eivät näin kierrä ollenkaan pääseulalta, vaan menevät suoraan murskaimeen. Kun pääseulan kautta kulkevan materiaalin määrä vähenee, laitteen kapasiteetti kasvaa ja pääseulan kuluminen vähenee.

Luonnollisesti esiseulakin on mietitty huoltoystävälliseksi. Sen kumielementit ovat helposti vaihdettavat ja tärymoottori on lähes huoltovapaa.

Flexifeed-sisämanttelilla varustettu Sandvik CH440-kartiomurskain ja sen suuri syöttöaukko mahdollistavat korkean ottokyvyn. Kulutusosien hyödyntämistä parantaa suuri, 185 mm:n akselin säätövara.

Skorpion-kuljetin

Jo kaukaa tarkasteltuna UH450E on tunnistettavissa persoonallisen ”kippurahäntänsä” ansiosta. Se muodostuu Skorpion-kuljettimesta, ja suunnittelussa mukana ollut myyntipäällikkö Pekka Jauhiainen Sandvikilta kertoo, että tällaista kuljetinkonstruktiota on käytetty muun muassa laivanlastaimissa jo pitkään. Kuljetin kääntää materiaalivirran kulkusuunnan käännössä sisäkehällä olevan, kitkalla pyörivän kuljetinhihnan avulla. Ratkaisu on osoittautunut hyvin toimivaksi.

Kuljettimensa ansiosta laite onkin jo saanut lempinimen ”käyris”. Varsin sopivaksi nimen tekee myös se, että jo suunnittelu- ja koekäyttövaiheessa on mukana ollut T. Maijala Oy:n murskauspäällikkö Rauno Käyräkangas isolla työpanoksella.

Skorpion-kuljettimesta tulee etua sekä mittojen osalta että seulontaprosessin laadun parantumisena. Materiaali saadaan nostettua tällä menetelmällä varsin lyhyellä matkalla paljon korkeammalle, mikä mahdollistaa entistä lyhyemmän rakenteen. Kuljetin taittuu kahdesta kohdasta kuljetusasentoon, joten se saadaan tiukkaan nippuun.

Mielenkiintoinen innovaatio on kuljettimen päässä oleva työskentelytaso. Sen avulla päästään pääseulalle vaihtamaan verkkoja. Keksintö sekä helpottaa työskentelyä että parantaa työturvallisuutta merkittävästi.

Skorpion-kuljettimen etu on myös, että materiaalivirta tulee pääseulalle seulan suuntaisesti. Näin saadaan seula täyttymään tasaisesti ja materiaali tulee lajittumattomana, mikä osaltaan lisää niin kapasiteettia ja lisäksi vähentää seulan kulumista.

Banaaniseulalta kartioon

Pääseulana on banaaniseula, eli seula on muodoltaan kaareva. Syöttöpäässä, mihin seulottava materiaali tulee, seulaverkko on jyrkimmässä kulmassa, jolloin saadaan helposti erottuva hienoaines nopeasti seulan läpi. Loppua kohti seulan kallistuskulma pienenee, jolloin jäljellä olevan materiaali saadaan seulottua tarkasti.

Loppua kohti seulan kallistuskulma pienenee, jolloin jäljellä olevan materiaali saadaan seulottua tarkasti.

Ylite jatkaa matkaansa seulan toisessa päässä sijaitsevaan Sandvik CH440-kartiomurskaimeen.

Vuoden 2012 lopulla T. Maijala Oy:n Sandvik WH440E oli ollut muutaman kuukauden E18-moottoritietyömaalla Loviisassa tekemässä murskeita kaksivaiheisena Sandvik CM 1208 -esimurskausvaunun perässä. Suuri osa louheesta tälle paikalle tulee tunnelilouhinnasta, joten louhe on suhteellisen pientä jo lähtökohtaisesti eikä siten välivaiheen käytölle ole tarvetta. Maijalalla kuuluu tähän murskainyksikköön välivaiheena Sandvik CM 4800, joka siis nyt sai huilata.

Murskausaseman ”kymppinä” toimiva murskamies Kari Martikainen kertoo, että WH440E:n kanssa on lähes koko ajan toimittu kaksivaiheisesti. ”Tämä uusi ’kippurahäntä’ tuli meille kymmenen vuotta vanhan Metson vaunun tilalle. Tokihan tekniikka ylipäätään on mennyt eteenpäin kymmenen vuoden aikana. Ainakin tämä uusi on toimintavarmempi. Kyllä tuotantotehotkin ovat olleet parempia nyt kaikilla lajikkeilla. ”

Martikainen kiittelee prosessia, jossa esiseula erottaa isot kivet pois pääseulalta. ”Muoto on ollut todella hyvää, vaikka tunnelikivessä omat haasteensa onkin. Tavara jakautuu tasaisesti manttelille, jolloin kuluminenkin on tasaista. Ensimmäinen terä vaihdettiin vasta hiljan. Holvejakaan ei ole tarvinnut aukoa”, kiittelee Martikainen.

Kuljetusmittoja Martikainen pitää hyvinä. ”Viemme tätä dollyllä, mutta menee se lavetillakin.”

Huoltotoimintojen suunnittelusta laite saa kiitosta. ”Päivittäiset tarkastukset ovat helppoja tehdä. Suojapellit aukeavat liukukiskoilla, joten ne on kätevä avata. Tankkaus onnistuu niin pistoolilla kuin säiliöautosta suoraan. Tankki ainakin riittää 16 tunnin, parin tuurin päivän. Tuurissa tulee kahdestatuhannesta kolmeentuhanteen tonnia 56 mm:n tavaraa kaksivaiheisesti.”

Pekka Jauhiainen Sandvikilta kertoo yhteenvetona, että tässä laitteessa yhdistyy kaksivaiheinen murskaus yhdessä vaiheessa, joka alentaa merkittävästi tuotantokustannuksia. Vastaanotto markkinoilta on ollut poikkeuksellisen hyvä, ja on todettu että laite ratkaisee useita jälkimurskaukseen liittyviä haasteita.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi