Uutiset

Työkoneet

Ruoppaus- ja niittoilmoitus sähköisesti

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen ELY-keskukseen ja ilmoituksen käsittely helpottuu ja yhdenmukaistuu.

Ruoppaus on ilmoituksen- ja/tai luvanvaraista. Tilavuudeltaan yli 500 kuutiometrin ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 kuutiometrin koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Lue seuraavaksi