Uutiset

Työkoneet

Rakentamisessa kasvua vuonna 2016

Rakentamisessa on vahva kasvuvuosi. Erityisesti uudisrakentaminen kasvaa nyt ripeästi. Myös rakennuskoneiden vuokraus lisääntyy hyvin tänä vuonna, ja kasvu jatkuu myös ensi vuonna. Rakennusalan markkinainformaatiota tuottavan Foreconin ennusteessa kasvutahti on hieman vahvistunut keväästä. Ennusteen teettää Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaosto. Konekysyntää on kasvattanut myös vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvu sekä ammattirakentamisen vauhdittuminen. Koneiden kovan kysynnän myötä myös rakennuskoneiden myynti ja maahantuonti kasvavat vauhdilla.

Korjausrakentamisen kasvu tänä vuonna oli kolme prosenttia. Samansuuruista sen odotetaan olevan ensi vuonnakin.

Talous on kehittynyt tänä vuonna positiivisesti, alkuvuoden talousennusteita hieman paremmin. Foreconin arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,3 prosenttia tänä vuonna. Tilastokeskuksen mukaan talous on kasvanut tammi-syyskuussa 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi bruttokansantuotetta nopeammin, lähes seitsemän prosenttia ja vauhdittaa näin talouskasvua, investointeja sekä työllisyyttä. Rakentamisen merkitys talouskasvun veturina on ennakoituakin voimakkaampi.
Ensi vuonna talous kasvaa maltillisesti. Rakentaminen kasvaa ensi vuonnakin, mutta kasvuvauhti hiipuu oleellisesti, eikä rakentamien ensi vuonna toimi talouden veturina. Kotitalouksien kulutusta hidastavat hallituksen sopeutustoimet sekä hintojen nousun kiihtyminen.

Uudistalonrakentamisen kasvu on ollut vahvaa. Asuinkerrostaloja on aloitettu jo vuoden ajan paljon ja vuoden 2016 kolmas neljännes oli todella vilkas. Asuinkerrostalojen aloitukset tuovat lisää konekysyntää ensi syksyyn saakka. Sijoittajien kiinnostus vuokra-asuntoihin on kasvattanut kerrostalorakentamisen määrää poikkeuksellisesti. Tämänhetkinen aloitusmäärä on kuitenkin ohimenevä ja alkaa hiipua. Asuinrakentamisen määrä pysyy kuitenkin hyvällä tasolla, koska monet infrahankkeet (kuten Kehärata, Länsimetro, raitiotiet) ovat lisänneet kaavoitusta ja parantaneet sen edellytyksiä. Toimitilapuolella on käynnissä useita suuria, muun muassa liikekeskus-, sairaala-, teollisuus- sekä logistiikan rakennushankkeita. Uusia ei kuitenkaan ole käynnistymässä aivan vastaavasti.

Rakentamisen kalustovuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna viisi prosenttia. Kasvu ei yllä täysin rakentamisen lukuihin. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna yli 670 miljoonaan euroon. Siitä rakentamisen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 74 prosenttia. Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille, kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ynnä muihin töihin. Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna peräti 14 prosenttia. Kasvu on kovinta tänä vuonna asuinkerrostaloissa ja julkisissa rakennushankkeissa. Kalustovuokrauksen kasvu jatkuu hyvänä myös ensi vuonna (viisi prosenttia), vaikka rakentamisen kasvuvauhti hidastuu.

Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö kasvaa tänä vuonna 11 ja ensi vuonna neljä prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa, mikä näkyy suurella painoarvolla (lähes 60 prosenttia) uudisrakentamisen konevuokrauksessa. Korjausrakentamisen kasvu jatkuu mutta vauhti hidastuu. Vuokrakoneiden käyttö yleistyy korjausrakentamisessa kasvaen sekä tänä että ensi vuonna kolme prosenttia. Rakennuskonevuokrauksessa muille toimialoille ei näy kasvua, koska teollisuuden vuokrakoneiden käyttö vähenee. Tämä johtuu viime vuoden kasvupiikistä, joka aiheutui öljynjalostamon suurista huoltotöistä.

Myös rakennuskoneiden maahantuonnin kasvunäkymä on vahvistunut. Vuosi sitten yritykset odottivat yli viiden, toukokuussa yli kymmenen ja nyt 20 prosentin kasvua vuonna 2016. Myös ensi vuoden näkymä on positiivinen, ja tuonnin arvioidaan kasvavan 5-10 prosenttia. Hyvä kysyntätilanne edesauttaa kalustojen uusimista.

Lue seuraavaksi