Uutiset

Työkoneet

Rakentamisen suhdanteet vahvistuvat

Teknisen Kaupan Liitto esitteli rakennusalan näkymiä konealan suunnaltakin tarkasteltuna toukokuun lopussa Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Liitto on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010 alkaen Forecon Oy:n kanssa, joka laatii kaksi kertaa vuodessa rakennuskoneiden toimialalle markkinamuutosten ennusteen. Tällä hetkellä rakennusalan näkymät ovat varsin valoisat.

Tapahtuman avannut Teknisen Liiton johtaja Heikki Ojanperä totesi heti alkuun, että tämän vuosikymmenen ajan Foreconin kanssa tehty yhteistyö on toiminut hyvin, ja yrityksen aikaisemmin tekemät ennusteet ovat pitäneet varsin hyvin paikkansa. Rakentaminen kasvoi viime vuonna noin seitsemän prosenttia, eikä kasvun uskota laantuvan tänäkään vuonna. Sen myötä myös rakennuskoneiden kysynnän uskotaan pysyvän vakaana. Työkoneiden markkinoita tarkasteltaessa huomio kiinnittyy konevuokraukseen. Sen osuus rakennustoiminnassa on kasvanut jo vuosia. Aikaisemmin pitkälti teollisuutta palvellut konevuokraustoiminta on jalkautunut tukevasti palvelemaan myös rakennustyömaita. Siitä on osoituksena viime vuodelta lähes puolen miljardin euron arvosta rakennuskoneiden vuokrausta rakennusalalla. Suurimpana osana on uudistalonrakentaminen, jonka kasvu jatkuu vaikkakaan ei viimevuotiseen tahtiin. Korjausrakentamisen muutos jatkuu samana 3–4 prosentin kasvutahtia.
Rakennuskoneiden maahantuonti kasvoi viime vuonna noin 15–20 prosenttia, ja samansuuntaisena, joskaan ei noin suurena, se tulee jatkumaan.

Kasvua kuten muuallakin maailmalla
Forecon Oy:n johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala kertasi syitä edellä mainittuihin rakennusalan valoisiin näkymiin. Maailmanlaajuisesti on käynnissä laaja-alainen kehitys, jonka myötä suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on kuluvan vuosituhannen parasta. Tavaravienti kasvaa noin neljän prosentin tahtia ja pitkään tainnoksissa ollut Venäjän kauppa on alkanut taas vetää. Suomen vientikysynnällä on paremmat näkymät kuin aikoihin, ja sen myötä myös investoinnit ovat käynnistymässä. Bruttokansantuotteen (BKT) kasvun uskotaan olevan kahden prosentin luokkaa tänä ja ensi vuonna viennin ja teollisuuden tilausten kasvaessa. Ennakkotiedon mukaan BKT:n kehitys on ollut alkuvuonna (Q1/2017) peräti 2,8 prosenttia.
Rakennusalalla keskimääräinen kasvu oli viime vuonna kahdeksan prosenttia. Tänä vuonna kasvu jatkuu edelleen, mutta hieman pienemmällä prosentilla. Alalla on koettu hurjia kasvulukuja esimerkiksi uudisrakentamisessa ja etenkin asuntotuotannossa. Pieniä kerrostaloasuntoja syntyy nyt kiivaaseen tahtiin, ja vauhdin uskotaan jatkuvan pitkälle ensi vuoteen. Ammattirakentamisen suhdanteet ovat hyvät, mutta myös kuluttajavetoinen rakentaminen alkaa nyt vilkastua.
Rakentamista tapahtuu kasvukeskuksissa ja tähän joukkoon on nyt vahvasti liittynyt myös Varsinais-Suomi. Myös suurten ikäpolvien rooli on tässä kohdin nähtävissä. Nyt jo seniori-ikään ehtineellä sukupolvella on ostovoimaa ja he haluavat valmiita laadukkaita uudisasuntoja, joissa ei ole heti remontin tarvetta. Myös nuoret ikäpolvet haluavat tänä päivänä entistä valmiimpia ratkaisuja, kun puhutaan asuntorakentamisesta.
Teollisuusrakentaminenkin käy vilkkaana, mutta suurempien uushankintojen aloitukset tapahtuvat aikaisintaan ensi vuonna. Rakennuskuutioita laskettaessa ollaan samalla tasolla mitä on oltu lähes koko tämän vuosituhannen ajan samoin kuin liike- ja toimistorakentamisessa. Edellä mainituissa elettiin hurjaa kasvua vuosina 2007–2008, mutta tahti tasaantui taas huippuvuosien jälkeen lähelle nykyistä tahtia. Julkisessa rakentamisessa eletään hienoista nousua, ja aloitettujen projektien määrä on 2000-luvun korkeimmalla tasolla.

Rakennuskonealan näkymiä
Foreconin toimitusjohtaja Markku Riihimäki kävi katsauksessaan läpi rakennuskoneiden käyttöä rakentamisessa. Suurimpana on tässäkin kohtaa niiden käyttö juuri talonrakentamisessa. Konealan ehkä huomioitavin seikka on vuokrauksen lisääntyminen. Se on kasvanut viime vuosina 100 miljoonan euron vuositahtia ja tilanne alalla on edelleen kasvanut viime vuoden joulun ennusteista. Tässäkin näkyy nimenomaan asuintalorakentaminen suurimpana rakennuskoneiden vuokraajana. Uudistalo- ja korjausrakentamisen osuus koko rakennuskonevuokrauspaketista oli viime vuonna lähes 65 prosenttia. Teollisuuden vuokraukset olivat noin 12 prosenttia ja infrarakentamisen noin kymmenen prosenttia. Yksityisten osuus oli alle viisi prosenttia. Näiden lukujen uskotaan pysyvän ennallaan, joskin pääpaino siirtyy hiljalleen uudistalonrakentamisesta teollisuuteen. Tarkennuksena tässä kohtaa todettakoon, että rakennuskoneiksi on näissä laskelmissa määritelty ajoneuvo- ja torninosturit, kurottajat, henkilönostimet sekä ryhmä muut. Se koostuu käsityökaluista ja vaikkapa kaivukoneista. Myös telineet ja suojauskalusto ovat laskelmissa mukana. Ne yhdessä muodostavat alan suurimman vuokrattavan tuoteryhmän. Varsinaisista koneista puhuttaessa ovat henkilönostimet suurin vuokrattava koneryhmä, ja sama trendi tulee näillä näkymin jatkumaan pari seuraavaakin vuotta.

Uusia toimintomuotoja
Kone- ja laitevuokraustoiminnassa ollaan jalostumassa enemmän palveluliiketoiminnan suuntaan pelkän konevuokrauksen sijaan. Se tarkoittaa vuokrausta täydentävää palvelua, kuten esimerkiksi vuokrattavan koneen säännöllistä huoltoa käyttökohteessa tai vaikka koneiden ja telineiden siirtoa liikkuvassa työssä. Se voi olla myös turvallisuuskoulutusta tai muuta koneiden tehokkaan käytön opastusta. Tämän toimintamuodon uskotaan kasvavan lähes kymmenen prosentin vuositahtia.
Vuokraamoiden mukaan pienet ja keskisuuret rakennusyritykset ovat kasvussa, ainakin jos tarkastellaan vuokrauslukuja. Teollisuusrakentaminen odottaa päätöksiä ja suuret rakennusyritykset toimivat paljolti omalla konekannalla.

Lue seuraavaksi