Uutiset

Työkoneet

Rakentamisen aloitusten arvossa 13 prosentin kasvu

RPT Byggfaktan vuoden 2022 kolmatta neljännestä koskeva rakentamisaloitusten raportti on julkaistu. Raporttiin kerättyjen tietojen mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä aloitetaan rakennushankkeita 4,3 miljardin euron arvosta. Se on 13 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Korjausrakentamisen alkavien hankkeiden arvo nousee 4 ja uudisrakentamisen 14 prosenttia. Hankkeiden määrässä laskettuna korjausrakentaminen laskee 8 ja uudisrakentaminen 11 prosenttia.  

Aloitusten arvo nousee sekä julkisella (+16 %) että yksityisellä (+10 %) sektorilla. Molemmissa aloitusten määrä laskee yli 10 prosenttia verrattuna vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Maakunnittain laskettuna rakentamisen aloitusten arvo nousee seitsemässä ja laskee 11 maakunnassa verrattuna vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä rakentamisen aloitusten arvo kasvaa Keski-Pohjanmaalla (+11 882 %), Pohjois-Karjalassa (+138 %), Uudellamaalla (+74 %), Päijät-Hämeessä (+58 %), Pohjois-Pohjanmaalla (+47 %), Varsinais-Suomessa (+27 %) ja Pohjois-Savossa (+12 %).

Rakentamisen aloitusten arvo pienenee Kanta-Hämeessä (–95 %), Kymenlaaksossa (–76%), Etelä-Pohjanmaalla (–69 %), Etelä-Savossa (–64 %), Etelä-Karjalassa (–59 %), Keski-Suomessa (–53 %), Kainuussa (–52 %), Pirkanmaalla (–46 %), Lapissa (–32 %), Satakunnassa (–5 %) ja Pohjanmaalla (–1 %).

Rakentamisen kokonaisvolyymiltaan pienissä maakunnissa suuriin muutosprosentteihin on yleensä syynä yhden suuren rakennushankkeen alkaminen tällä vuosineljänneksellä tai vuotta aiemmin. Keski-Pohjanmaan huiman kasvuprosentin selittää Keliberin litiumkaivoksen rakentamisen aloittaminen Kokkolassa.  

Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on rakennusaloitusten arvossa jääty jälkeen noin 2 miljardia euroa verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Talouden epävarmuus sekä materiaali- ja työvoimahankaluudet ovat siirtäneet hankkeiden aloittamisia.  

”RPT Byggfaktan keräämien tietojen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko on alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna vuoden 2021 vastaavaa jaksoa vahvempi”, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo.

”Markkinoilla oli nähtävissä ensimmäisen vuosipuoliskon lopuksi jo tasaantumista rakentamiseen vaikuttavissa muuttujissa, jotka kuluvan vuoden aikana ovat olleet melkoisessa turbulenssissa. Energian hinta jatkaa kuitenkin korkealla, ja sillä on luonnollisesti vaikutus kylmenevän syksyn markkinatilanteeseen”, Seppälä toteaa.

RPT Byggfakta Oy julkaisee rakentamisen aloituksia koskevan raporttinsa neljä kertaa vuodessa.

Lue seuraavaksi