Uutiset

Työkoneet

Rakennusliiton torninostureiden tehotarkastus Uudellamaalla

Rakennusliitto kiinnittää tehotarkastuspäivinä 17.-18.10 2018 huomiota torninostureiden käytön, kuljettajien ja kaupunkilaisten turvallisuuteen.  Uudellamaalla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla rakennetaan nyt määrällisesti paljon uutta ja korjataan vanhaa rakennuskantaa. Kaupunkikuvassa ja taivaanrannassa näkyy paljon torninostureita nostotöissä.

Torninosturille pitää tehdä tarkastus sekä päivittäin, että viikoittain. Näillä tarkastuksilla varmistetaan torninosturin toimintakunto. Rakentamisen volyymin ollessa kova ja rakentamisen kireiden aikataulujen vuoksi torninostureilta edellytettävät päivittäinen ja viikoittainen tarkistus jäävät rakennustyömaalla monesti tekemättä. Luonnollisesti tarkastamaton tai puutteellisesti tarkistettu torninosturi voi olla työturvallisuuden kannalta vaarallinen rakennustyömaalla työskenteleville kuten myös sivullisille kaupunkilaisille.

Torninosturikuljettajat joutuvat työssään venymään hyvinkin pitkiin työpäiviin. Usealla torninosturikuljettajalla vuosittaiset ylityömäärät saattavat ylittyä. Väsyneenä torninosturin ajaminen on vaarallista, kun keskittyminen ei ole paras mahdollinen tuhansien kilojen painavien elementtien nostamiseen kaupunkimaisemassamme.

Kaupunkirakentaminen tiivistyy ja rakennettavien talojen korkeus kasvaa. Tämän vuoksi myös torninosturista pelastautuminen pitäisi suunnitella rakennustyömaalla. Ikävä kyllä pelastussuunnitelmia tehdään harvoin ja vielä harvemmin pelastautumista torninosturista harjoitellaan rakennustyömaalla. Rakennusliitto onkin pitkään edellyttänyt tikkaiden sijaan torninosturin ensisijaiseksi nousutieksi hissiä ripeän pelastautumisen takaamiseksi.

Lue seuraavaksi