Uutiset

Työkoneet

Puutavaran painon mittaus

Komatsu Forest Oy on tuonut markkinoille kehittyneen kuormatraktorin vaakaratkaisun, jonka käytettävyys ja hyvä luotettavuus perustuvat paineanturitekniikkaan ja metsäkoneen omaan automatiikkaan integroituun punnituslogiikkaan. Laitteesta on tällä hetkellä kokemuksia puolen vuoden ajalta.

Kehittynyt teknologia avittaa eteenpäin uudessa mittaustavassa

Valmet-kuormainvaa’an käyttö ei hidasta kuormaamista, koska se ei edellytä koneen kuljettajalta mitään normaalista kuormaamisesta poikkeavaa. Anturilta tulevan painesignaalin avulla koneen automatiikkaan (Maxi Forwarder) ohjelmoitu logiikka kykenee määrittämään oikean punnitushetken ja valvomaan, että kuormaussykli kokonaisuudessaan tapahtui oikein (mm. estämään kaksoispunnituksen ja informoimaan kuljettajaa ongelmakohdissa). Paineanturitekniikan ansiosta kuormainjarru tai kouran kiertoliikkeet eivät häiritse mittaamista. Taakan erisuuntaisten liikkeiden aiheuttaman kuormitusten vuoksi ei tarvita myöskään kompensoivia antureita. Vaa’an asentaminen ei lisää metsäkoneen hallintalaitteiden määrää. Anturilta tieto siirretään langattomasti kuormatraktorin tietokoneelle, josta mittaustieto siirretään sähköisesti metsäyhtiön järjestelmään.

Kaikki laitteen komponentit ovat pitkään käytössä olleita, koneyrittäjille jo ennestään tuttuja sekä alalla tunnettujen valmistajien ratkaisuja. Kehittämispäällikkö Risto Lilleberg, Metsäliitto Osuuskunta: ”Kuormainvaaka virallisesti hyväksyttynä mittausmenetelmänä on tervetullut vaihtoehto puunkorjuuseen. Se tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia järkeistää puunkorjuuta ja aikaansaada säästöjä. Kaikilta mit-tausmenetelmiltä vaaditaan tarkkuutta ja ehdotonta luotettavuutta. On hyvä, että konevalmistajat tuovat markkinoille aina vain parempia laitteita kuormainvaakamittaukseen. Metsäliiton puunhankinnassa kuormainvaakamittaus on otettu käyttöön ja sen käyttöä tullaan edelleen merkittävästi laajentamaan. Liikkeelle on lähdetty energiapuun mittauksesta, mutta kuormainvaakamit-
tausta laajennetaan koskemaan myös kuitupuun mittausta. Tavoite on, että tulevaisuudessa liki kaikissa ajokoneissa on kuormainvaaka.”

Lue seuraavaksi