Uutiset

Kuljetuskalusto

Proventia parantaa moottorien päästöluokkia

Vielä pitkään muuten käyttökelpoisen kaluston vaihtaminen uusiin riittävän vähäpäästöisiin autoihin kilpailukyvyn parantamiseksi voi muodostua liian suureksi taloudelliseksi ponnistukseksi. Proventian kehittämillä jälkiasennettavilla puhdistuslaitteistoilla saadaan olemassa oleva kalusto päästöluokaltaan korkeammalle tasolle kohtuullisella investoinnilla, mikä saattaa olla avain edulliseen tarjoukseen ja sitä kautta kuljetussopimuksen syntymiseen.

Esimerkiksi Helsingin seudun joukkoliikenteen linja-autoliikenteen kilpailutuksessa HSL painottaa pisteytyksessään enemmän vähäpäästöisyyttä kuin HKL ja YTV, jotka vastasivat kilpailutuksesta aikaisemmin. Esimerkiksi haitallisten lähipäästöjen osalta päästöluokkien pisteissä huomioidaan mittausten perusteella todelliset päästötasot. Siten puhtaammilla päästöillä saadaan selvästi enemmän kilpailukykyä kuin aikaisemmin.

Keski-Euroopassa on kaupunkeja, joiden keskustoihin ei ole asiaa tiettyä päästöluokkaa enemmän saastuttavilla autoilla. Myös moottoritiemaksuissa saattaa olla eroa päästöluokan mukaan. Tällaisilla alueilla autoileville kuorma-autoyrittäjille saattaa olla merkittävä etu muuttaa kalusto parempaan päästöluokkaan. Maailmalla suuri osa Proventian laitteistoista onkin asennettu juuri raskaaseen ajoneuvokalustoon.

Erilaisia laitteita

Proventialla on tarjolla NOxBuster-nimellä tunnettava laitteistokokonaisuus typenoksidien (NOx) ja pienhiukkasten (PM) poistoon. Se koostuu kahdesta erillisestä laitteistosta. Haitallisia typenoksideja poistava laitteisto on ehkä tutumpi SCR-lyhenteestä, eli se on AdBlue-urealiuosta käyttävä typenoksideja pelkistävä katalysaattori. Hiukkasten poistolaitteisto tunnetaan DFP-hiukkassuodattimena ja molempiahan monet valmistajat käyttävät moottoriensa päästötasojen pudottamiseen.

Proventia toimittaa puhdistusjärjestelmiä myös uusiin koneisiin ja ratkaisevat moottori- ja konevalmistajan puhdistustavoitteet ”alihankintana”. Esimerkiksi Sandvikin kaivoskoneissa on ollut jo vuosien ajan Proventian hapetuskatalysaattorin ja äänenvaimentimen yhdistelmiä ja Agco Sisu Power käyttää Proventian laitteistoita Stage IIIb ja Tier 4i -päästöluokkien moottoreissaan.

Kulloiseenkin käyttötarkoitukseen ja automalliin suunnitellaan sopiva kokonaisuus. Yleisimpiin automalleihin on olemassa valmiita asennussarjoja. Järjestelmiä voidaan asentaa toisistaan riippumatta, yhdessä tai erikseen. Molempien laitteistojen avulla voidaan saavuttaa tällä hetkellä jopa tiukin päästöluokka EEV.

Esittelyauto

Puhdistusjärjestelmiä esitelläkseen Proventialla on rakennettu esittelyauto, joka kiertää Eurooppaa erilaisissa tapahtumissa. Kävimme tutustumassa autoon Tampereen Paikallisliikennepäivillä ja se oli nähtävänä myös IAA-näyttelyssä Saksan Hannoverissa.

Auto on Proventia Groupin pääomistaja Veikko Lesosen tyttären käytössä ollut Mercedes-Benz Actroksen päälle rakennettu kuuden hevosen kuljetusauto, joka on muutettu esittelykäyttöön. Autoon on asennettu näyttelytilojen lisäksi molemmat puhdistusjärjestelmät sekä kaksoispakoputkisto. Pakokaasut voidaan ohjata joko suoraan ulos tai puhdistusjärjestelmien läpi. Näin voidaan konkreettisesti todeta laitteiston vaikutus. Alun perin auto on Euro 3 -päästöluokan auto, mutta puhdistuslaitteistoilla päästötaso on nyt EEV.

Hiukkassuodatin vaatii huoltoa, vaikka se regeneroi, eli polttaa noen normaalissa dieselmoottorin käyntilämpötilassa. Suodattimessa oleva keraaminen kivi on huoltopuhdistettava, kun se tulee tiettyyn likaisuusasteeseen. Ohjaamoon asennettava Procare Datalogger -näyttöpääte kertoo huoltotarpeen, joka vaihtelee ajosyklin mukaan. Huoltoväli on autoissa yleensä noin 80 000–200 000 kilometriä tai kerran vuodessa ja työkoneissa noin 2 000–3 000 tuntia. Polttoaineen laatu vaikuttaa myös paljon huoltoväleihin. Esimerkiksi Neste Oilin toisen sukupolven biodiesel sopii hyvin suodattimelle, mutta Itä-Euroopassa käytettävä rikkipitoinen dieselöljy voi pilata suodatinkiven nopeastikin. Huollossa keraaminen kivi kuumennetaan huoltouunissa ja sen jälkeen tuhka kerätään siitä pois. Esimerkiksi Proventialla on tällainen huoltopiste, mutta näitä tulee olemaan korjaamoilla, sillä vastaavia kiviä käyttäviä hiukkassuodattimia on käytössä paljon.

Lainsäädäntö edistää

Proventian myyntijohtaja Petri Saari kertoo kokemuksestaan, että parhaiten pakokaasujen puhdistusjärjestelmien yleistyminen etenee lainsäädännön ja kilpailutusjärjestelmien kautta. ”Meillä täällä Suomessa eivät vähäpäästöiset ajoneuvot ja koneet ole yleistyneet paljoa, koska sitä ei ole vaadittu tai tuettu. Esimerkiksi Tanskassa vaaditaan Euro 3 -päästöluokan autoihin, vuosimalleihin 2002-2005, hiukkassuodatin. Valtio tukee siellä suodattimen hankintaa rahallisella korvauksella. Suomessa lähinnä bussipuolella on nähtävissä kilpailutuksella saatuja tuloksia.”

”Puhdistuslaitteistoista on hyötyä erityisesti niille kuorma- ja linja-autoille, jotka liikennöivät Euroopan suurissa kaupaungeissa ja moottoriteillä. Puhdistusjärjestelmän kustannus voidaan saada takaisin paremmasta päästöluokasta saatavien etujen ansiosta. Erityisesti Euro 3 -päästöluokan autoihin asennetaan näitä paljon, sillä niissä on taloudellista käyttöikää vielä riittävästi jäljellä”, vinkkaa Saari.

Juha Kuusjärvi