Uutiset

Työkoneet

Positiivista henkeä

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM seuraa työllisyystilanteita Ammattibarometrillaan. Sen tämän vuoden ensimmäisessä katsauksessa todetaan, että suurta työvoimapulaa ei enää ole minkään ammatin kohdalla. Pilkahduksia positiivisesta kehityksestä on luettavissa. Seuraavan puolen vuoden aikana TEM arvioi kysynnän kasvua olevan muun muassa maa- ja vesirakentamisen alalla.

Työllisyyteen voidaan vaikuttaa paljon poliittisilla päätöksillä. Eräs tällainen on energiapolitiikka. Kotimaista energiaa, joka on vieläpä pääosin uusiutuvaa, pitäisi suosia poliittisin päätöksin siten, että ne ovat kilpailukykyisiä. Kuukauden kuluttua koittaa aika, jolloin pääsemme vaikuttamaan omalta osaltamme tulevien päätösten suuntaan.

Tullin mukaan viime vuonna vienti pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja tuonti laski prosentin. Yksi viennin kasvumaita oli Kiina, joka on Suomen kuudenneksi isoin ulkomaankauppakumppani. Fintran mukaan kiinanvientiä harjoitti 2200 suomalaisyritystä, joissa ylivoimaisesti eniten oli pieniä yrityksiä. Kiinalaisia kiinnostaa erityisesti suomalaisten innovaatiotehokkuus ja korkeatasoinen teknologia.

Suomessa on esimerkiksi kaivosteollisuudessa maailman huippua edustavaa osaamista. Kaivosteknologian viennin arvo Suomesta on 1,6 miljardia euroa, josta vastaa pääosalta muutama suuryritys. Eli päin vastoin kuin Kiinan esimerkissä. Finpro on on noteerannut pienten yritysten potentiaalin ja käynnistänyt alan vientiä kehittääkseen kaivosteollisuuden kasvuohjelman. Toisaalta kasvuohjelma pyrkii hankkimaan ulkomaisia investointeja niin vientiyrityksiin kuin aikaisen vaiheen kaivostoimintaan. Positiivista henkeä hönkii siis myös kaivossektori.

Lue seuraavaksi