Uutiset

Työkoneet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ryhtyy jakamaan turvetukia

Valtioneuvosto hyväksyi 27.1.2022 asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024. Asetuksella tuetaan vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Se on tullut voimaan 27.1.2022 ja on voimassa 31.12.2024 saakka.

Asetuksessa säädetään tukikelpoisista romutettavista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi siinä annetaan tarkemmat säännökset romutustuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä.

Tukea voidaan myöntää romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille. Avustusjärjestelmän piiriin eivät kuuluu muut, moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat koneet ja laitteet.

Tukea myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan de minimis -asetuksen mukaisena. Tukimalli rajoittaa tuen maksimimäärää siten, että hakijalle voidaan myöntää tukea enintään 200 000 euroa, vaikka tukikelpoisia turvekoneita ja -laitteita olisi romutettu enemmänkin. Tuen määrässä otetaan huomioon myös tuen hakijalle myönnetyt muut de minimis -tuet kolmelta peräkkäiseltä verovuodelta.

Tukea voi hakea sen jälkeen, kun koneet on toimitettu romutukseen. Romutettavan koneen tulee olla täysin toimintakuntoinen romutushetkellä. Tuen hakija tulee pyytää koneet romuttavalta romutusalan yritykseltä ELY-keskuksen vahvistama romutustodistus osoitukseksi koneiden romuttamisesta. Hakija voi itse valita missä ympäristöluvan omaavassa romuttamossa koneet romutetaan, ja vastaa mahdollisista romutukseen liittyvistä kustannuksista itse.

Turvetuotantokoneiden romutustuen haun arvioidaan alkavan 8.2.2022. Hakeminen tapahtuu aluehallinnon asiointipalvelussa.

Paraikaa on lausunnolla myös toinen tukimuoto, turpeen noston siirtymäkauden tuki vuonna 2022 (ns. luopumistuki). Tuen tavoitteena on helpottaa turvetuottajien asemaa turpeen tuotannon alasajovaiheen aikana 2022. Asetus on työ- ja elinkeinoministeriön jatkovalmistelussa ja sen arvioidaan tulevan voimaan kevään aikana. Myös tämä tukimuoto tulee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta haettavaksi.

Turvetukiin liittyvää neuvontaa on saatavilla pk-yritysten rahoitusneuvonnasta arkisin klo 9-15, puh. 0295 024 800.

Lue seuraavaksi