Uutiset

Työkoneet

Pääkirjoitus: Pitkäjänteisyyttä

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Rakennusteollisuus RT otti aiheeseen kantaa juuri julkaisemassaan hallitusohjelmatavoitteessaan. Siinä lähdetään voimistamaan asutuksen keskittämistä keskuksiin työvoiman liikkuvuuden varjolla. Haasteena nähdään erityisesti Helsingin seudun, mutta myös muiden kasvukeskusten, asuntojen vähyys kysyntään nähden ja asumisen kalleus. Merkittävimmäksi syyksi näihin asioihin nähdään niukka tonttitarjonta. Ratkaisuksi yhdistys tarjoaa kaavoitusprosessien nopeuttamista ja asuntorakentamisen lisäämistä.

Nopeita vaikutuksia entistä kiivaammalla rakentamisen tahdilla olisi työllisyyteen ja talouden elpymiseen. Toimivalla infralla pystytään pitämään osaltaan kuljetusten kustannuksia kurissa ja luodaan pohjaa tulevalle talouskasvulle.

Yhdistys on huolissaan myös kokonaisuuden hallinnasta rakennetun ympäristön suhteen, niin rakennusten kuin väylien. Hallinnan selkeyttämiseksi yhdistys esittää kaiken rakennetun ympäristön hallintaa saman ministeriön alaisuuteen.

Tiedotteessaan Rakennusteollisuus RT nostaa kuluvalta vaalikaudelta onnistuneeksi esimerkiksi harmaan talouden torjunnan. Aivan erilaisen kuvan kyseisestä esimerkistä antaa juuri uutisissa esillä ollut harmaan talouden kitkemiseen tarkoitettujen varojen valumisesta muualle. Tuossa viitattiin poliisin ja syyttäjän osuuteen asiaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä arvioinnissa RT:n talonrakennusalan jäsenyrityksistä yli puolet arvioi harmaan talouden vähentyneen viiden viime vuoden aikana. Se puolestaan osoittanee alan sitoutumista harmaan talouden torjuntaan, kuten myös alan omat työkalut torjuntataisteluun, esimerkiksi veronumero.fi-palvelu. Tavoitteisiin pääsy vaatii pitkäjänteistä työtä yhteistuumin.

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää pitää kunnossa olemassa olevaa perusinfraa ja rakentaa sitä edelleen reilussa hengessä tulevien vuosikymmenten haasteisiin. Ja siinä vain yksi haaste tuleville päättäjille, joita huhtikuussa pääsemme valitsemaan.

Lue seuraavaksi