Uutiset

Työkoneet

Pirkanmaan rakentamisen suhdannetilanne on vahva

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on tuoreen barometrikyselyn mukaan vahva, vain lievästi heikompi kuin vuonna 2018. Vuosi 2019 on 5 parhaan vuoden joukossa 2000-luvulla.  Alan suhdanneodotukset ovat heikentyneet viime vuodesta, mutta ala odottaa liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan myös ensi vuonna.  Työvoimapula on edelleen alan yritysten keskeinen toimintakapeikko. Eniten siitä kärsii suunnitteluala. Rakennusyrityksissä työvoimapula on hieman helpottanut. Toimintakapeikkoina ovat heikentyvän suhdanteen myötä kasvaneet ylitarjonta ja hintakilpailu.

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2019 edelleen erinomainen kaikilla toimialoilla (kuva alla). Suhdannetilanne on kehittynyt jokseenkin viime syksyn odotusten mukaisesti. Suhdannehuippu oli vuonna 2018. Valtaosa (2/3) vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja vain 2 prosenttia heikkona. Paras tilanne tällä hetkellä on suunnittelijoilla. Pirkanmaan suunnitteluyritysten koko 2010-luvun jatkunut vahva kasvutrendi jatkuu edelleen. Töitä tehdään runsaasti myös Pirkanmaan ulkopuolelle. Rakennusyritysten suhdannetilanne on edelleen vähintään tyydyttävä, vaikkakin hieman heikompi kuin muilla osasektoreilla. Rakennus- ja kiinteistöalan yritykset ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan kuluvana vuonna 3 prosenttia.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä Pirkanmaalla ovat kuitenkin selvästi laskusuuntaiset. Edelleen on tulossa kohtuullisen hyvä vuosi 2020. Tilanteen heikkenemistä ennakoi vajaa 40 prosenttia ja paranemista vajaa 10 prosenttia vastaajista. Heikkenevistä suhdanneodotuksista huolimatta yritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna 3 prosenttia ja työvoimamääränsä 5 prosenttia. Keskeiseksi ongelma-alueekseen kyselyyn vastanneet yritykset kokevat edelleen työvoiman saatavuuden. Kysynnän riittävyys ja hintakilpailu ovat nousseet toimintakapeikkoina. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat kyselyn mukaan rakennusyrityksissä ja suunnittelutoimistoissa.

Rakentamisen Pirkanmaalla Forecon ennakoi kasvavan kuluvana vuonna 1 prosentin ja vähenevän ensi vuonna 2 prosenttia. Kehitys on hieman koko maata myönteisempi. Koko maan rakentamiselle ennakoidaan tälle vuodelle -2 ja ensi vuodelle -0,5 prosentin kehitystä. Väheneminen on melko pientä nykyinen hyvä tilanne huomioiden.

Uudisrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kehitys Pirkanmaalla on ollut vuodesta 2015 lähtien myönteisempää kuin Suomessa keskimäärin. Korjausrakentaminen on samaan aikaan vähentynyt ja mennyt koko maata heikommin. Korjausrakentaminen määrä kääntyy kasvuun ja kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna noin 1½ prosenttia. Toimitilarakentamisen määrä kasvaa Pirkanmaalla tänä vuonna, mutta kääntyy selvään laskuun ensi vuonna. Uusien rakennushankkeiden aloitusten kääntyminen laskuun kuluvana vuonna Pirkanmaalla alkaa näkyä alan liikevaihdossa ja työllisyydessä ensi vuonna.

Uusien asuntojen rakentaminen on toiminut viime vuodet rakentamisen kasvuveturina Pirkanmaallakin. Asuntorakentaminen on painottunut maakunnan sisällä entistä enemmän Tampereelle. Keskeinen tekijä asuntorakentamisen kasvussa on lisääntynyt kiinnostus asuntosijoittamiseen. Sijoitusasuntojen kauppa on käynyt hyvin myös kuluvana vuonna. Monet ammattisijoittajat painottavat toimintansa vain suurimpiin kasvukeskuksiin ja Tampere on niiden joukossa. Uusien vuokra-asuntojen määrä onkin voimakkaassa kasvussa.

Kerrostalojen lupa- ja aloitusmäärä väheni Tampereella voimakkaasti alkuvuonna 2019, mutta kesän jälkeen lupia ja aloituksia on ollut taas runsaasti. Koko vuoden asuntoaloitukset vähenevät viime vuodesta noin 15 prosenttia. Uusia asuntoja valmistuu kuitenkin markkinoille kasvava määrä kuluvana ja ensi vuonna. Pirkanmaalla aloitetaan kuluvana vuonna noin 4 600 ja Tampereella reilun 3 000 uuden asunnon rakentaminen.

Infrarakentamisen määrä on Pirkanmaalla korkealla tasolla ja kasvaa edelleen vahvasti, noin 5 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Rakenteilla on poikkeuksellisen paljon suuria hankkeita, mm. raitiotie, Kansi ja Areena, Sulkavuoren puhdistamo sekä siihen liittyvät kunnallistekniikkatyöt.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2019 ja siihen vastasi 44 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta. Rakennusbarometri on ladattavissa maksutta Forecon Oy:n internetsivuilta.

Forecon Oy on tamperelainen, riippumaton rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden analysointi-, ennakointi- ja tutkimusyritys.

 

 

Lue myös: Rakennuskonevuokrauksessa heiluriliikettä

Lue seuraavaksi