Uutiset

Työkoneet

Peruutustutka myös maarakennuskoneisiin

Useissa eri konetyypeissä kuljettaja näkee ohjaamon ikkunoista ja peruutuspeileistä rajoittuneesti vain koneen eteen ja osittain sivuille. Esimerkiksi kaivukoneissa näkymä puomin puolelle oikealle on varsin rajoittunut, eikä koneen taakse näe mitään ilman kameraa.

Varsinkin nykyään, kun uudet pakokaasujen päästörajoitukset ovat nostaneet konepeitot ohjaamon takana korkeiksi. Eikä kaivukone tietenkään ole ainut konetyyppi, jonka ympäristössä on niin sanottuja sokeita pisteitä.

Kaivoksillakin esimerkiksi kiviautojen ja pyöräkuormaajien ympäristöön jää helposti katvealueita, joihin kuljettaja ei näe ilman kameravarusteita.

https://www.youtube.com/watch?v=RnqIUuUVOSk

Erilaiset kamerat ovat yleistyneet vauhdilla ja nykyään peruutuskameran lisäksi koneisiin asennetaan vielä sivukameroita. Kehittyneimmät kamerajärjestelmät yhdistävät useasta kuvasta yhden niin sanotun lintuperspektiivikuvan. Se kertoo yhdellä silmäyksellä tilanteen koneen tai auton ympäristössä. Oheisessa videossa esitellään Brigade Backeye 360 – kamerajärjestelmä.

Kamera lisää turvallisuutta, mutta kuljettajalla ei aina ole aikaa tarkkailla näyttölaitetta. Pimeällä, sumuisella kelillä tai pölyisissä olosuhteissa kameran välittämä informaatio käy helposti riittämättömäksi.

Lisäturvallisuutta tuo tutka, joka voidaan asentaa tarkkailemaan tällaista kuolleen kulman näkymää. Ohjaamoon asennetaan hälytyslaite. Se varoittaa kuljettajaa heti, kun ennalta säädetylle etäisyydelle tulee auto, jalankulkija tai jokin muu objekti.

Hyvinkään Tieluiska Oy (lue Konepörssi 1/2015) asennutti tämän vuoden keväällä yhteen Gradall-luiskakoneeseensa Brigaden valmistamat tutkan ja kameran. Gradalleita yrityksellä on parisenkymmentä, sekä pyörä-että tela-alustaisia, mutta myös kuorma-auton rungolle asennettuja. Juuri yhteen sellaiseen Brigaden vermeetkin laitettiin. Kone on ollut koko kesän töissä VT 8 moottoritietyömaalla välillä Raisio-Masku.

”Teemme täällä osuudella pohjavesien suojauksen, johon Gradallit soveltuvat erinomaisesti. Niitä on ollut koko ajan täällä töissä kolmesta neljään. Tällä kuorma-auton päälle asenentulla Gradallilla pääsee nopeasti paikasta toiseen ja myös työskentely esimerkiksi luiskatöissä on nopeaa. Autoalustaa ajaa yksi mies ja toinen saa ylävaunussa keskittyä varsinaiseen työhön”, aloittaa työnjohtaja Kalle Peltola.

Nyt kun käytössä ovat peruutustutka ja –kamera, on turvallisuus parantunut huomattavasti. Kuljettajien naamat osoittavat eri suuntiin ja ohjaamoiden välissä on rautaa, joten katsekontaktia ei saada. Perinteisesti yhteyttä on pidetty lällärillä.

”Kuollut kulma tässä työssä on ylävaunun puomin puolella eli oikella. Aiemmin oli niin, että silloin kun olin kääntänyt puomin vasemmalle luiskan päälle, saattoi auto ajaa lähes kiinni perään kummankaan sitä huomamaatta”, kertoo Gradallin puikoissa häärivä Jari Noponen.

”Nyt kamera ja tutka ovat päällä koko ajan ja osoittavat juuri tälle alueelle ajanpa eteen tai taaksepäin. Tutka toimii kuten autojen peruutustutkatkin. Ensin ääni on heikkoa piippausta kasvaen sitä mukaan kuin kohde lähenee. Lopuksi ääni on jo varsin lujaa ja yhtäjakoista. Portaita on viisi. Myös LED-valojen palkki kasvaa vihreästä punaiseen samaan tahtiin”, kertoo kahden kerroksen väestä se alempi eli Antti Salonen.

Auton ohjaamossa alhaalla on sekä peruutuskameran näyttö että tutkan hälytyspaneli. Tutkan hälytysääntä ohjaamossa ei voi mykistää.

Peruutuskamera (vas.) ja tutka peilaavat kuollutta kulmaa. Molemmat on kiinnitetty alustan taakse.

Hyvinkään Tieluiska Oy on erikoistunut Gradall-kaivukoneilla tehtäviin tasoitus- ja luiskatöihin. Kuljettajat Antti Salonen (vas.) ja Jari Noponen muodostavat yhden työparin.

Työnjohtaja Kalle Peltola luottaa Gradalleihin aina ja ikuisesti. Kuulemma maailmantalouskin lähtisi nousuun, juos kaikki ymmärtäisivät amerikkalaisherkun edut.

Hyvinkään Tieluiskalla on tutkana käytössä Brigaden ohjelmoitava malli BS-8000, johon voidaan asennusvaiheessa tallentaa haluttu reagoimisetäisyys. Alueen pituus on myöhemminkin säädettävissä 3-30 ja leveys 2-10 metrin alueella. Paitsi työturvallisuus, myös työn tehokkuus usein kasvaa, kun sokeat kohdat koneiden ympäriltä pystytään kattamaan. Itse työhön voi keskittyä kokonaisvaltaisemmin.

Brigade-tuotteet myy Suomen Elektrolind Oy.

Lue seuraavaksi