Uutiset

Työkoneet

Pastasakeutus rikastushiekan käsittelyyn

Outotec

Outotec on yksi harvoista yrityksistä, joka voi tarjota kokonaisvaltaisia pastasakeutusratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Pastasakeutusmenetelmässä käsittelemättömästä rikastushiekasta poistetaan vettä sakeuttamalla se korkeaan lietetiheyteen. Sen jälkeen pasta siirretään joko rikastushiekka-altaisiin tai maanalaisen kaivoksen louhoksien kaivostäytteeksi.

Outotecin pastasakeutusosaaminen perustuu yrityksen pitkään kokemukseen kaivosteollisuudesta ja metallien jalostuksesta.

”Pastasakeutusmenetelmän edut on tunnustettu yleisesti, ja Outotecillä on käynnissä pastasakeutushankkeita eri puolilla maailmaa”, toteaa Outotecin Paste and Backfill Solutions -yksikön myyntipäällikkö Anders Nyström. ”Pastasakeutuksessa rikastushiekasta muodostetaan kartiomainen kasa, joten rikastusjätettä ei tarvitse varastoida suuriin altaisiin. Näin ollen tarvittava alue on perinteisiä altaita paljon pienempi, ja vuotoriski on lähes olematon”, hän jatkaa.

Anders Nyström perehtyi pastasakeutukseen vuonna 2002, kun hän toimi projektipäällikkönä hankkeessa, jonka tavoitteena oli pienentää Kanadassa sijaitsevan kaivoksen rikastusjätteen tarvitsemaa tilaa.

”Kyseinen kaivos ei saanut laajentaa olemassa olevaa jäteallasta, joten pastajäte sijoitettiin aiemmin syntyneen rikastusjätteen päälle. Tämä oli mahdollista vain pastasakeutusmenetelmällä.”

Erityisesti kuiville alueille

Anders Nyströmin mukaan kaivosteollisuudella on edessä yhä suurempia haasteita maailmanlaajuisesti vedenkäytön tehostamisessa, käytetyn veden talteenotossa ja kierrätyksessä sekä rikastusjätteen tarvitsemien alueiden pienentämisessä.

”Tämän seurauksena rikastusjätteen uusien ympäristön kannalta kestävien käsittelymenetelmien kysyntä kasvaa”, hän toteaa. ”Koska pastasakeutuksessa vesi otetaan tehokkaasti talteen rikastushiekasta, vettä voidaan käyttää yhä uudelleen. Tämän vuoksi kyseinen menetelmä on erityisen hyödyllinen kuivilla alueilla.”

Hän muistuttaa myös, että pastasakeutuksen ansiosta maisemointi on huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa sen jälkeen, kun kaivos on suljettu.

”Tutkimme nyt mahdollisuutta lisätä rikastushiekkaan lannoitteita ja siemeniä sakeutuslaitoksella ennen kaivoksen sulkemista. Tämän ansiosta kaivosalueen maisemointi edellyttää hyvin vähän ylimääräistä työtä. Pastasakeutusta käyttämällä kaivoksen sulkeminen voidaan käynnistää hyvissä ajoin, mikä säästää aikaa ja kustannuksia sekä vähentää sulkemisprosessin ympäristövaikutuksia.”

Lisää vakautta suljetuille kaivosalueille

Outotec osti äskettäin australialaisen Backfill Specialists -yrityksen. Yrityskaupan ansiosta Outotec pystyy nyt tarjoamaan asiakkailleen entistäkin laajempia rikastushiekan käsittelyratkaisuja.

”Pastatäyttöä käytetään etupäässä vakauttamaan maanalaisia kaivostiloja”, toteaa Mathew Revell, Outotecin Paste and Backfill Solutions -liiketoimintayksikön johtaja ja yksi maailman johtavista kaivosten täyttöasiantuntijoista. ”Tässä menetelmässä pastan ja sementin seos pumpataan jo louhittuihin kaivostiloihin, jolloin näihin tiloihin muodostuu erittäin kovaa täyttöainesta.”

Pastatäyttö tukee esimerkiksi viereisten louhosten seinämiä, kun louhinta etenee.

”Näin kaivosta pystytään käyttämään hyväksi mahdollisimman tehokkaasti, koska malmia voidaan kaivaa malmiesiintymän joka osasta”, Mathew Revell kertoo. ”Pastatäyttö voi myös toimia työtasona kaivoksessa. Lyhyesti sanottuna pastatäyttöä käyttämällä kaivoksia voidaan hyödyntää tehokkaammin ja ennen kaikkea turvallisesti.”

Koska sidosaineen hinta vaikuttaa suuresti pastatäytön kilpailukykyyn, Outotecin asiantuntemus pastan koostumuksen optimoinnissa on ratkaiseva tekijä.

”Täyteseoksen koostumus on aina optimoitava, jotta tuloksena on kunkin hankkeen vaatimukset tarkasti täyttävä täyttömateriaali”, Mathew Revell sanoo. ”Outotecin tietämyksen avulla pystymme kehittämään entistä tehokkaampia ja kustannuksiltaan alhaisempia täyttöratkaisuja.”

Lue seuraavaksi