Uutiset

Työkoneet

Pala historiaa

Tiekonehistoriallisen Seuran konekanta on kasvanut käänteentekevällä, tieluiskien muotoilussa käytetyllä tieluiskakoneella. Seuran huomaan päässyt, vuosimallia 1966 oleva Gradall G 600-tieluiskakone oli täydessä työssä vielä kesällä 2007. Koneella urakoinut Hyvinkään Tieluiska Oy halusi käytöstä poistuneelle koneelle hyvän kodin, joten Gradall päätettiin lahjoittaa Tiekonehistorialliselle Seuralle.

Tietöihin tieluiskakoneet tulivat 1960-luvulla, joskin ensimmäinen oli hankittu Valtion rautateille jo 1950-luvun puolella. Tieluiskakoneilla muotoillaan teiden luiskia, ojien penkkoja ja leikkauksien rinteitä tai vastaavia kohteita.

Gradall-tieluiskakoneiden historiallinen tehtävä on ollut korvata tierakennuksen pisimpään säilynyt käsityövaihe konetyöllä. Ihmistyöhön verrattuna konetyön nopeus on moninkertainen ja mikä oleellisempaa, työn jälki on kiistattomasti parempi. Tieluiskakoneita on lukumääräisesti niin vähän, että niitä voisi pitää harvinaisuuksina ja siten toissijaisena museokokoelmakohteena. Tieluiskakoneen suuri arvo on ollut, ettei se ole vain tehostanut tienrakentamista ja siten alentanut kustannuksia, vaan parantanut myös työn jälkeä. Gradall G 600 onkin erään tienrakennuksen kehitysvaiheen tunnusmerkki.

Tiekonehistoriallinen Seura tallentaa Gradallin Mobiliaan osaksi kansallista tiekonekokoelmaa. Museokokoelmaan tullutta Gradallia ei entisöidä, vaan ulkonäkö säilytetään nykyisellään eli siinä kunnossa kuin kone viimeiset euronsa on työmaalla ansainnut. Koneen säilyminen turvataan konservoivilla menetelmillä, joskin epäkuntoiset kohdat toki korjataan. Tallennuskunnostus alkaa kesälomien jälkeen ja myöhemmin konetta tullaan esittelemään Tiekonehistoriallisen Seuran tapahtumissa.

Linkkejä:

tiekonehistoriallinenseura.fi

hyvinkaantieluiska.fi

mobilia.fi

Lue seuraavaksi