Uutiset

Työkoneet

Päällystystyöt Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Päällystystyö

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2022 maanteiden päällystysohjelman pituus on noin 500 ajoratakilometriä maanteitä. Kesän päällystystyöt käynnistyivät heti toukokuun alusta.

Päällystysurakoiden kilpailutus jatkuu vielä kevään aikana ja lopullinen päällystysohjelma valmistunee kesäkuun loppuun mennessä. Tänä kesänä asfaltointitöitä alueella tekevät urakoitsijat PEAB Industri Oy, Asfalttikallio Oy ja GRK Infra Oyj.

Uudenmaan suuret liikennemäärät synnyttävät päällystystarpeita erityisesti vilkkaalle tieverkolle. Tästä syystä osa kohteista päätetään vasta keväällä ja päällystysohjelma täydentyy vielä alkukesästä. Tänä vuonna muutamia kohteita kilpailutetaan myös kohdennetun rahoituksen turvin.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 500 ajoratakilometriä maanteitä. Tämän lisäksi tullaan päällystämään myös kävely- ja pyöräväyliä. Jo kilpailutetut kohteet on esitetty kartalla urakoitsijoittain. Karttaa tullaan päivittämään kevään ja alkukesän aikana.

Tiestölle syntyy korjausvelkaa, kun liikenteen ja ilmaston vaikutuksesta teiden kunto heikkenee eikä huonokuntoisia jaksoja voida korjata samaan tahtiin kuin uusia ilmaantuu. Tämän vuoden noin 500 ajoratakilometrin päällysteohjelma on hieman alhaisemmalla tasolla kuin viime vuosina. Syynä on mm. päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hintatason merkittävä nousu kuluvien kuukausien aikana. Tällä työmäärällä huonokuntoisten jaksojen määrää, korjausvelan kasvua ei saada pysäytettyä, vaan huonokuntoisten teiden osuus tulee kasvamaan. Laskelmien mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tulisi vuosittain päällystää reilu 700 ajoratakilometriä maanteitä, jotta korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä.

Huonokuntoisia maanteitä pyritään pitämään liikennöitävässä kunnossa myös paikkaustöiden avulla. Huonokuntoisten osuuksien laadukkaalla täsmäkorjauksella voidaan siirtää kohteita tulevien vuosien päällystysohjelmaan. Oikea-aikainen paikkaustoiminta sekä kuivatuksen toiminnan varmistaminen ja parantaminen ovat tärkeässä osassa päällysteisiin käytettävän rahoituksen ollessa alimittaista.

Liiku oikein tietyömaalla

  • Hidasta vauhtia – näin turvaat oman ja muiden turvallisuuden
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää
  • Ole valmis pysähtymään
  • Noudata liikennemerkkejä ja liikenteenohjaustaLue seuraavaksi