Uutiset

Kuljetuskalusto

Päällystyskilometrit vähäisiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä tänä vuonna

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

Valtion tieverkon päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat vaihdelleet viime vuosina 220–490 km välillä. Tämän vuoden arvioitu päällystysmäärä 130–150 km on pienin määrä 2000-luvulla. Vuonna 2022 alueella päällystettiin 240 km maanteitä. Lisäksi tehtiin erilaisia paikkauksia, kuivatuksen parantamisia ja ylläpidettiin tiemerkintöjä (liite).

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päällystettyjä maanteitä noin 8300 km. Tämän vuoden päällystysmäärillä pyrimme pitämään vilkkaimman verkon kunnossa, mutta muulle verkolle tehtävät päällystykset ovat hyvin vähäisiä. Vähäinen päällystysmäärä lisää paikkauksien tarvetta. Tänä vuonna teemme paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia yhä laajemmalla osalla tieverkkoa. Tällä tavoin pyrimme pitämään maanteitä liikennettä tyydyttävässä kunnossa vähäisistä päällystysmääristä huolimatta.

Korjausvelka tiestöllä tulee kasvamaan tänä vuonna kaikista vilkkainta verkkoa lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa huonokuntoisten teiden määrän lisääntymistä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella vaadittaisiin vuosittain 400–500 km päällystysmääriä, jotta pystyttäisiin ylläpitämään tieverkon nykykuntoa ja korjausvelka ei kasvaisi.

Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät alueella toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti ja pääsiäisen jälkeen aloitamme koneelliset paikkaukset suuremmissa määrin alueen eteläosasta alkaen.

Lue seuraavaksi