Uutiset

Työkoneet

Neuvonnalla 6 000 uutta yritystä

Tammi-syyskuussa 2014 aloitti Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla 6 000 uutta yritystä. Määrässä on nousua kaksi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten.

”Taloustilanteeseen nähden tulos on ilahduttava. Lukujen taustalla vaikuttavat alueelliset erot ja paikalliset tapahtumat. Työttömien osuus uusyrityskeskusten asiakkaista on nousussa. Sivutoimiyrittäjyys on lisääntynyt jo jonkin aikaan. Opiskelijoiden osuus on kasvanut erityisesti alueilla, joissa on ammattikorkeakoulutusta tai yliopistollista opetusta. Yksi kasvava asiakasryhmä ovat eläkeläiset”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Asiakaskäyntejä oli Uusyrityskeskuksissa ja asiantuntijoiden luona yli 40 000 kertaa. Starttiraha- ja jatkostarttirahalausuntoja annettiin 16 % enemmän kuin vuonna 2013. Finnveran rahoituslausuntoja asiakkaiden ideoista annettiin yhteensä 781 kappaletta. Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle.

Työttömien osuus asiakkaista nousi kaksi prosenttia ollen nyt 27 % (25 %). Uusyrityskeskusten asiakkaista noin puolella on opisto- ammattikorkea tai yliopistokoulutus. Yrittäjäehdokkaista suurin osa ikäjakaumaltaan kuuluu ryhmään 25-39 vuotta.

Lue seuraavaksi