Uutiset

Työkoneet

NCC tarjoaa mehiläisille elintilaa

NCC:n Ohkolan kiviainestoimipisteeseen Mäntsälään on tulossa keväällä 2016 uusia asukkaita. NCC:n luonnon monimuotoisuutta edistävän KIELO-ohjelman puitteissa alueelle tuodaan kevään aikana kaksi mehiläispesää yhteistyössä paikallisen mehiläistarhaajan kanssa. 

Kokeilulla halutaan rikastuttaa alueen monimuotoisuutta sekä tarjota mehiläisille ravintoa. Mehiläisillä on hyvin tärkeä rooli ruoantuotannossamme, sillä ne pölyttävät viljelyskasvimme. Muun muassa tehostuneen viljelyn ja hyönteismyrkkyjen seurauksena mehiläisten elinalueet ovat vähentyneet. Myös sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat mehiläispopulaatioiden selviytymistä.

Pesät sijoitetaan Ohkolassa alueen eteläosaan ja niitä hoidetaan säännöllisesti. Pesät tuodaan paikalle heti kevään puhdistuslennon jälkeen.

Ohkolan KIELO-alueelle on muodostunut vastaanotetun puhtaan maa-aineksen siemenpankin myötä monipuolinen kasvillisuus. Lisäksi syksyn 2015 aikana alueelle kylvettiin luonnonvaraisten niitty- ja ketokasvien siemenseoksia. Mehiläispesistä kerätystä hunajasta selvitetään mistä kasveista siitepöly on kerätty.

Lue seuraavaksi