Uutiset

Työkoneet

Myyntilaskuista rahat nopeasti kotiin

Parkerhouse Finans aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 1993. Toiminta on kasvanut voimakkaasti ja toimintaa on tänä päivänä Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa, Sveitsissä, Tanskassa ja Saksassa. Vuonna 1993 myyntisaatavien osto oli harvinainen tapa auttaa yritysten maksuvalmiutta, eikä se vielä tänä päivänäkään ole tunnetuimpia rahoituksen muotoja. Perinteinen factoring-rahoitusmuoto eroaa myyntisaatavien ostosta siinä, että luottoriski jää factoringissa laskuttajalle.

Kansainvälisenä yrityksenä Parkerhouse Finans antaa mahdollisuuden myös vientisaatavien myyntiin. Ulkomaankaupassa laskutukseen liittyvät riskit saattavat olla suuremmat kuin kotimaassa; maksukulttuurissa on eroja ja luottotietoihin voi olla hankala päästä käsiksi.

Suomessa Parkerhouse on toiminut 4 vuotta ja työllistää täällä kymmenen henkilöä. Suurimpana asiakasryhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset talorakentamisen, maarakentamisen, kuljetuksen ja tukkukaupan aloilla. ”Pääasiakasryhmät ovat muodostuneet näin, mutta mitään alakohtaisia rajoituksia ei toiminnassamme ole”, tähdentää Ari-Pekka Hiltunen Parkerhouse Finans Finland Oy:stä.

Parkerhouse Finansin asiakkaaksi on helppo tulla eikä asiakkuus edellytä kaiken laskutuksen myymistä. ”Meillä on asiakkaina niin suuria konserneja kuin henkilöyrityksiä. Olemme varsin joustavia pienellä organisaatiolla toimivia, mutta rahoitustausta on vahva. Siten meidän on helppo palvella erikokoisia asiakkaita”, kertoo Hiltunen.

Rahaa saa Parkerhouse Finansilta nopeasti ja varmasti. Hiltunen esittää esimerkkinä maansiirtourakoitsijan, joka kaivaa rakennuksen perustukset. ”Polttoaine on hankittava heti työn alkaessa ja siinä maksuehto on yleensä 14 päivää. Jos työ kestää kuukauden ja laskun maksuehto on 22 päivää, ovat raha ulkona reilun kuukauden, helposti kaksi kuukautta. Meidän kauttamme rahan saa, kun maksuposti erääntyy.”

Pääoman hankkiminen myyntilaskujen myynnillä ei tarvitse vakuuksia, mikä saattaa olla pienen yrityksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa kuin vakuuksien varaaminen. ”Laskujen ostossa laskutetusta määrästä maksetaan 94-98 prosenttia riippuen maksuehdoista ja ostajan luottokelpoisuudesta”, sanoo Hiltunen. ”Eikä kaikkia laskujaan tarvitse myydä, asiakas päättää tarpeensa mukaan myytävät laskut.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi