Uutiset

Kuljetuskalusto

MovaLube voitelee olosuhteista huolimatta

Westenergy oy ab tuottaa kotitalousjätettä polttamalla sähköä ja lämpöä Vaasan talousalueelle. Raaka-ainejätteen käsittely on koneellistettu mahdollisimman pitkälle. Laitos toimii vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta. Poltettavan raaka-aineen vastaanotossa materiaalikäsittelynosturin koura on liikkeessä koko ajan. Kouran voitelu hoituu MovaLuben automatiikalla. Myös polttolaitoksen tuhkanpoistoruuvi voidellaan MovaLuben automaattirasvarilla. Saatujen kokemusten perusteella Westenergy asiakkaana, MovaLuben paikallinen jälleenmyyjä Lakeuden Hydro ja valmistaja ovat kaikki tyytyväisiä rasvarin toimintaan. Tutustuimme jätteenpolttolaitoksen toimintaan Vaasassa ja pistäydyimme MovaLuben laboratoriossa Espoossa.

Jätteet poltetaan energiaksi

Jätettä poltetaan hyötykäyttöön Westenergyn laitoksessa Vaasan pohjoispuolella Koivulahdessa. Raaka-aine kerätään kotitalouksilta Vaasasta noin kahdensadan kilometrin säteisen puoliympyrän sisältä. Jätteenpolttolaitoksen raaka-ainetta käsitellään vain asianmukaisesti suojattuna. Käsittely on koneellistettu ja toimii lähes täysin automaattisesti. Vuorokaudessa 600 tonnia poltettavaa jätettä vastaanottava laitos toimii koko ajan. Vain huoltotauot kerran 12-18 kuukaudessa pysäyttävät sähkön ja lämmön tuotannon.

Taas yksi yhdyskuntajäteautollinen kipataan Westenergyn poltettavaksi. Vuorokauden aikana noin 600 tonnia jätettä saapuu voimalaitokselle.

”Raaka-aineestamme 85 – 90 prosenttia tulee kotitalouksista, loput yrityksiltä. Polttoon menee kaikki, mitä asiakkaat ovat kierrätyskelvottomina roskikseen laittaneet, koska polttolaitoksilla pääsääntöisesti ei  vielä ole omaa lajittelua. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, ettei roskikseen päädy polttokelvotonta jätettä, kuten esimerkiksi PVC-muovia, kipsilevyä, alumiinia, lasi- tai vuorivillaa. Tuosta luiskalta siiloon kipataan nelisenkymmentä kuormaa vuorokaudessa kellon ympäri”, kertoo Westenergyn kunnossapitopäällikkö Rauno Tuokkola. Tuokkolan mukaan poltettavaa jätettä on siilossa noin viikon tarve. Kapasiteetiltaan viiden tonnin materiaalikäsittelykoura sekoittaa raaka-ainetta ja syöttää välillä jätettä kattilaan.

”Nosturin koura toimii automaattisesti, mutta voi sitä käsinkin ajaa. Kouran 18 rasvanippaan piti ennen käydä painamassa voiteluainetta kerran viikossa. MovaLuben automaattirasvarin käytön aloittamisen jälkeen pari vuotta sitten ei ole kenenkään tarvinnut suojavarusteita pukea rasvaamisen takia. Rasvasäiliö täytetään kolmen viikon välein”, kiteyttää Rauno Tuokkola automaattirasvarin henkilöstölle tuoman edun.

Rasvaaminen säästää kuluvia osia

Automaattirasvarin puolesta on helppo puhua.

”Parin vuoden aikana rasvarin puolesta ei ole ollut mitään murhetta. Huoltotaukojen yhteydessä on todettu, etteivät kouran tapit juurikaan kulu, vaikka liikkeiden määrät ovat oikeasti valtavia”, vahvistaa osaltaan MovaLubea Seinäjoen ja Vaasan talousalueella edustava Lakeuden Hydro oy:n Panu Teräs. Teräksen mukaan tuhkanpoistossa käytettävä ruuvi, jolla on oma rasvarinsa, toimii erityisolosuhteissa todella kuumassa. Sinne ei pääse tekemään huoltoa tai korjausta ennen kuin laitos pysäytetään. Pysäytys tehdään vain huoltotauoilla.

”Jouduimme tekemään rasvariimme erityissuojaukset tuhkanpoistoruuvin olosuhteiden vuoksi”, kertoo MovaLuben Risto Sinisalo. Sinisalon mukaan molemmat Westenergyn kohteet ovat erinomaista kenttätestausta järjestelmälle. Tyytyväisenä Risto kuunteleekin toimittajan Vaasasta tuomia terveisiä, hyvin pelaavat.

Laitteet pysyvät toiminnassa

Automaattirasvauksen myötä kuluvat osat kestävät pidempään, se tuo lisää käyttöikää kouralle. Käyttövarmuus on etu. Työturvallisuus on parantunut, kun ei tarvitse mennä

MovaLuben rasvari pitää 18 rasvauskohdetta voitelussa. Käyttövoiman rasvari saa kouran hydrauliikasta. Hydrauliikkapumppua pyörittää sähkömoottori. Sähkö tulee omasta laitoksesta.

enää jätebunkkerin huoltotasolle rasvaamaan kouraa.

”Vaikka arinassa palaa lähes mikä tahansa, on alumiini metalli, joka voi sulaa sinne kiinni ja pysäyttää prosessin”, toteaa Rauno Tuokkola Westenergyn tiloissa Koivulahdessa ja antaa siinä samalla vinkin kierrätyksen tärkeydestä. Westenergyn laitos muuttaa energiaksi ne jätteet, joita ei voida hyödyntää muulla tavoin. Se on toiminnallista kierrättämistä parhaimmillaan.

Lue seuraavaksi