Uutiset

Työkoneet

Mittavat louhinnat päätökseen Turussa

Turun Puolalanmäen historiallisessa maisemassa on päättynyt täydennysrakentamishankkeelle harvinaisen mittavat ja vaativat louhintatyöt uuden kerrostalon rakennustöiden tieltä. Rakennusliike Lapti Oy louhi kalliota suojeltujen rakennusten keskellä olevalta tontilta kesän aikana yhteensä noin 150 funikulaarin eli 300 kuorma-autollisen verran. Mittavat louhintatyöt vaativat viimeisen päälle tehdyt ennakkotutkimukset ja -suunnittelun sekä toteutuksen.

Lapti aloitti Turun Puolalanmäen kupeessa Läntisellä Pitkäkadulla uuden asuinkerrostalon Asunto Oy Turun Puolalan Helmen rakennustyöt keväällä 2022. Tontti on aiemmin toiminut epävirallisena pysäköintipaikkana siitä lähtien, kun tontilta purettiin rakennus 1990-luvun loppupuolella. Ympäröivät rakennukset ovat 1800- ja 1900-lukujen taitteesta ja suojeltuja.

”Alueen kaupunkikuvassa on ollut tyhjä aukko, jonka nyt rakenteilla oleva Puolalan Helmi tulee täydentämään. Historiallisessa, herkässä ja ahtaassa ympäristössä louhiminen tässä mittakaavassa keskellä kaupunkia on asuntorakentamisessa harvinaista ja on vaatinut erittäin huolellisen ennakkosuunnittelun ja toteutuksen”, kertoo rakennuttajapäällikkö Ville Raitanen Laptilta.

Mittavat ennakkovalmistelut

Louhintatyöt vaativat mittavat ennakkotutkimukset ja -suunnitelmat: Heti suunnitteluvaiheen alkaessa tontin maaperän ominaisuudet tutkittiin. Louhintatöiden alkuvaiheessa kallioon tehtiin railoporauksia, jotka kuvattiin porareikään sopivalla kameralaitteistolta, jotta kallion laatu, rikkonaisuus ja mahdolliset liukupinnat saatiin selville. Kun kallion ominaisuudet oli selvitetty, tarkastettiin ja täydennettiin suunnitelmiin tarvittavat kallion lujitus- ja louhintatyöt.

Ennen louhintatöiden aloitusta kaikissa naapurikiinteistöissä suoritettiin kiinteistökatselmukset, jotta tiedettiin, mitä kaikkea naapurustossa on ja mihin louhinnat voivat vaikuttaa. Naapurikiinteistöjen toimintojen sekä kunnon perusteella louhintatöille määriteltiin raja-arvot. Naapurikiinteistöihin asennettiin etäluettavat mittarit, joilla mitattiin reaaliaikaisesti louhinnoista aiheutuvaa tärinää. Raja-arvot eivät louhintojen aikana ylittyneet kertaakaan.

Turvallisesti ja rauhallisesti

Ennen haastavien louhintatöiden käynnistymistä tontti raivattiin tyhjäksi. Tontin takalaidalla sijaitseva korkein kallioseinämä porattiin irti yläpuolelle paikalleen jäävästä kalliosta. Irtiporaus tehtiin poraamalla 8–10 metriä syviä reikiä vieri viereen siten, että louhittava osuus ei ollut enää kiinni muussa kalliossa. Irtiporauksella minimoitiin tulevista louhinnoista aiheutuvaa tärinää.

Irtiporauksen jälkeen paikalleen jäävään kallioon tehtiin suunnitelman mukaisia lujituspultituksia ja naapurien perustuksia tuettiin, jotta kallio pysyy vakaana ja rakennukset vahingoittumattomina paikoillaan. Korkea osa kalliosta louhittiin useassa osassa kerros kerrokselta. Jokaisen louhitun kerroksen jälkeen jäljelle jäävää kalliota lujitettiin.

Louhinnat sujuivat suunnitellusti. Alkuperäinen louhinta-aikataulu venyi jonkin verran, sillä irtiporaukseen käytettiin suunniteltua enemmän aikaa. Irtiporaukseen haluttiin käyttää tarvittava aika, jotta louhinnat saatiin tehtyä turvallisesti.

”Suurin haaste louhinnoille tuli ahtaasta tontista keskellä kaupunkia. Joka puolella on arvokkaita naapurirakennuksia eikä ylimääräistä tilaa ollut. Olimme valmistautuneet ja suunnitelleet työt ennakolta hyvin ja teimme louhinnat rauhassa ja varovaisesti. Meillä oli erittäin ammattitaitoiset kumppanit sekä työnjohto suorittamassa louhintoja. Siinä avaimet onnistumiselle”, summaa Raitanen.

Kalliota louhittiin yhteensä 3 000 kuutiota, mikä tarkoittaa noin 150 funikulaarin tai noin 300 kuorma-autollisen verran louhetta. Louhe on toimitettu infrarakentamiseen Turun talousalueella.

Mittavien louhintojen jälkeen aletaan rakentaa uutta. Tontilla alkaa Asunto Oy Turun Puolalan Helmen perustustyöt, ja pikkuhiljaa kerrostalon runko alkaa nousta ylöspäin. Puolalan Helmeen valmistuu 42 asuntoa viiteen kerrokseen kesällä 2023.
Lue seuraavaksi