Uutiset

Työkoneet

Miilux Kulutusteräskeskus – Kovaa reunasta reunaan

Kaikki kauhoja käyttäneet ovat varmasti huomanneet niiden kuluvan, ennemmin tai myöhemmin. Se, miten ja milloin kauhat kuluvat, riippuu kauhojen valmistusmateriaalista. Parhaan kulutuskestävyyden saavuttaminen on raahelaisen vahvojen kulutusterästen osaajan, Miilux Oy:n tavoite.

Materiaalivalintaan vaikuttaa suuresti kauhan valmistajan intressit. ”Onko tavoitteena tehdä mahdollisimman suurta voittoa lyhyessä juoksussa vai antaa asiakkaalle pitkäaikaista laatua, josta pitää myös maksaa?”, asettaa Miilux Oy:n kehityspäällikkö Timo Sipilä asian kysymyksen muotoon ja jatkaa: ”Kauhoja kun voidaan tehdä hyvin monella tapaa. Jotkut tekevät niitä takapihalta löytämästään levynpalasesta, jotkut ostamastaan ”viissatasesta”, jonka valmistajasta ei ole mitään tietoa. On olemassa myös niitä hurjia, jotka tekevät kauhansa tavallisesta rakenneteräksestä. Se, mikä tapa näistä on oikea, pitäisi olla maksajan päätettävissä. Hintakaan ei aina takaa sitä, että kauhat olisi valmistettu parhaista materiaaleista.”

Malmit kuluttavat

Raahelainen Miilux Oy valmistaa asiakkaan toiveiden mukaiset kulutusosat suomalaisesta kulutusteräksestä, kovuutena joko 400, 450 tai 500. Osat poltetaan muotoonsa ja koneistetaan ennen karkaisua, mikä pienentää kustannuksia ja lisää osien kulumiskestävyyttä huomattavasti. Tuotteita käytetään muun muassa Sandvikin kaivoskuormainten kauhoissa, jotka ovat erittäin kovan kulutuksen alaisina malmin lastauksessa.

”Kaikkein kovimpaan kulutukseen kohdistuvat osat, huuli- ja sivuleikkuuterät sekä kulmatuet ovat kaivoskauhoissa Miilux kovaa reunasta reunaan -tuotteita. Muutkin näiden kauhojen kulutusosat ovat pääosin Miilux-kulutusterästä”, kertoo Miilux Oy:n tehdaspäällikkö Olli Mattila.

Miilux Oy – Rahtikarkaisijasta Kulutusteräskeskukseksi

Emoyritys Miilukangas Ky ja Miilux Oy toimivat samassa rakennuksessa. Konsernin juuret juontavat vuodesta 1967, jolloin Erkki ja Anja Miilukangas perustivat yhden miehen putkiliikkeen. Rakentaminen tuli mukaan kuvioihin 70-luvulla ja edelleen näitä perinteitä jatkaa osakkuusyhtiö Rakennus Miilukangas Oy, joka on erikoistunut teollisuusrakentamiseen sekä saneerauksiin.

Miilukangas Ky:ksi nimi vaihdettiin vuonna 1983. Nykyiselle paikalleen Ruonankadulle yritys muutti 1987, jolloin yritys osti tilat Kone Oy:ltä. Kone Oy:n toiminnan juuret juontavat vuoteen 1918, jolloin Ruona Oy aloitti samalla paikalla konepajatoiminnan. Paikalla on siten vahvat perinteet metallialalla.

Miilukangas Ky:n tehdasalueelle rakennettiin vuonna 2000 karkaisulaitos ja Miilux Oy, joka on Miilukangas Ky:n omistuksessa, perustettiin. Pääasiassa toiminta oli karkaisupalvelua Rautaruukille yritysten yhteistyösopimuksen mukaisesti. Edelleen yhteistyö Rautaruukin kanssa on tiivistä: pääosa raakamateriaalista tulee Rautaruukilta, molempien yhtiöiden kulutusterästuotteiden tutkimus ja kehitys tekee yhteistyötä. Miilux tekee edelleen myös karkaisupalvelua Ruukille.

Oma komponenttimyynti alkoi Rautaruukin tuotemerkillä vuonna 2003 ja asiakkaiksi saatiin merkittäviä maanrakennus- ja murskausalan yrityksiä. Miilux-tuotemerkki, joka rekisteröitiin vuonna 2007, lanseerattiin syksyllä 2005 ja samana vuonna käynnistyi vientitoiminta. Vuonna 2007 Miiluxin liikevaihdosta tuli jo yli puolet viennistä.

Kasvu on ollut voimakasta koko yrityksen historian ajan. Vuonna 2006 karkaisukapasiteetti kaksinkertaistettiin ja investoitiin vahvasti komponenttien osanvalmistukseen. Yhtiön käyttöön saatiin kaikkiaan noin 3000 neliömetriä tehdastilaa. Miilux Oy kehittää jatkuvasti tuotantoaan ja tuotteitaan asiakaslähtöisesti.

Toinen Miilukangas Ky:n tytäryritys on Miilupipe Oy, joka pinnoittaa suuria metalliputkia sisäpuolisella ruiskubetonoinnilla Rautaruukille. Pattijoella sijaitseva Miilupipe tekee myös maarakennuskoneiden kauhojen kunnostuksia, tietysti Miilux-kulutusteräksiä käyttäen.
Toimitukset Miiluxilta luvataan toimivan nopeasti ja varmasti. Logistiikkaa auttaa Raahen hyvät meri- ja maantieyhteydet.

Miilukangas Ky:n konepajan sijainti samoissa tiloissa mahdollistaa mitä erilaisimpien projektien toteuttamisen. Miilukankaalla valmistetaan sisäisenä alihankintana taivutus-, koneistus-, levy- ja hitsaustöitä, esimerkiksi Sandvikille toimitettavat heftatut kauhat.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi