Uutiset

Työkoneet

Metso Minerals investoi tutkimus- ja testaustoimintaan Tampereella

”Tampereen tutkimuskeskus on Metso Mineralsin suurin yksittäinen tutkimus- ja kehitystoimintaan suuntaama investointi. Uuden keskuksen käyttöönoton jälkeen pääosa kivitesteistä ja -analyyseista tehdään Tampereella”, kertoo tutkimuksesta vastaava johtaja Jarmo Eloranta. Kiviaineisten testausta tehdään pienimuotoisesti myös Metso Mineralsin Ranskan, Yhdysvaltojen, Intian, Brasilian ja Uuden-Seelannin yksiköissä.

Uudella tutkimuskeskuksella on kaksi, erillistä palvelutehtävää. Keskuksessa murskataan, seulotaan ja analysoidaan vuosittain useita kymmeniä asiakkaiden eri puolilta maailmaa lähettämiä kivinäytteitä. Tulosten perusteella pystytään suunnittelemaan murskaus- ja seulontaprosessi, joka palvelee tarkasti asiakkaan paikallisia tarpeita.

Jarmo Elorannan mukaan tutkimuskeskus palvelee myös olennaisena osana Metso Mineralsin omaa tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa. Monipuolisten testausmahdollisuuksien ansiosta keskus lyhentää tuotekehitysprojektien läpimenoaikoja.
”Esimerkiksi uusi murskainmalli saadaan uuden tutkimuskeskuksen ansiosta markkinoille aiempaa nopeammin. Modernien testauslaitteiden ohessa testauksessa on olennaista osaava henkilöstö, nykyaikaisten koesuunnittelumenetelmien käyttö, joihin on viime vuosina panostettu runsaasti”, Eloranta painottaa.

Automatisoitu koelaitos

Keskukseen kuuluvan koelaitoksen toiminta on pitkälle automatisoitu. Tietokoneohjatusti tehtävän murskauksen ja seulonnan jälkeen kiviaineksesta voidaan tutkia esimerkiksi sen murskautuvuus, kuluttavuus, iskulujuus, haurausarvo ja kiintotiheys.
Tuotekehityksen tarpeisiin tutkimuskeskuksessa mitataan uuden laitteen keskeisiä ominaisuuksia, kuten kapasiteetti, tuotejakauma, murskatun lopputuotteen laatu, kuormitukset ja esimerkiksi energiankulutus.

Kivilaboratorio tekee satoja testejä vuodessa

Tutkimuskeskuksessa toimii myös ajanmukaisilla testauslaitteilla varustettu kivilaboratorio. Laboratoriossa testataan vuosittain useita satoja asiakkaiden lähettämiä kivinäytteitä, joista selvitetään esimerkiksi murskattavuuteen ja kuluttavuuteen liittyviä tekijöitä. Käytössä on myös varusteltu pakettiauto, jonka avulla voidaan mitata työmaaolosuhteissa toiminnassa olevien laitteiden jännityksiä, kapasiteettia, energiankulutusta ja meluarvoja.
Uuden tutkimuskeskuksen testaus- ja tutkimustietoja hyödynnetään sekä Metso Mineralsin omassa tuotekehityksessä sekä asiakkaiden murskaus- ja seulonta-applikaatioiden määrityksissä. Tuotoksia hyödynnetään lisäksi monipuolisesti yhtiön mittaus- ja simulointityökalujen kehitystyössä.

Mittava osa Metso Mineralsin tutkimus- ja kehitystyön tuloksista on koottu noin 300-sivuiseen murskauksen ja seulonnan käsikirjaan, jota on tähän mennessä painettu englanniksi, saksaksi ja venäjäksi lähes 20 000 kappaletta.

Kolmen miljoonan euron tutkimuskeskus-investoinnin lisäksi Metso Minerals on viime aikoina investoinut Tampereen tehtaalla 5 MEUR Lokotrack-tehtaan laajennukseen sekä 2 MEUR mekanisoituun kulutusosien valmistuslinjaan valimossa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli noin 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalien-käsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com

Metso Minerals toimittaa maailmanlaajuisesti ratkaisuja, laitteita ja palveluja kiven- ja mineraalienkäsittelyyn. Sen ratkaisut kattavat murskeen, malmien ja teollisuusmineraalien käsittelyjärjestelmien lisäksi rakennusmateriaalien ja metallin kierrätysjärjestelmät. Metso Mineralsin liikevaihto oli vuonna 2007 noin 2,6 miljardia euroa.


Katso video!

Lue seuraavaksi