Uutiset

Työkoneet

Metso DNA -murskauslaitos opetuskäyttöön

Murskainyksiköt varustetaan IC-sarjan prosessinohjauksella, joka liitetään Metso DNA -laitosautomaatiojärjestelmään.

Oulun seudun ammattiopiston (OSAO:n) Taivalkosken yksikkö on perustanut kivi- ja kaivosalan koulutusohjelman vastaamaan ammattitaitoisen työvoiman tulevaan kysyntään. Koulutuskäyttöön otetaan Metson automatisoitu, tela-alustainen murskausasema. Se vihitään opetuskäyttöön lokakuussa 2013. OSAO on Suomen ensimmäinen oppilaitos, joka tarjoaa oppilaiden käyttöön täysin automatisoidun, liikuteltavan Metso-murskausaseman.

”Olemme todella tyytyväisiä, että kilpailun voitti yksi maailman johtavista murskauslaitetoimittajista, kotimainen Metso. Yksi keskeinen tekijä kilpailutuksessa oli se, miten laitos pystyy kokonaisuutena vastaamaan opetukseen. Metson toimittama murskausasema sisältää alan viimeisintä automatiikkaa ja toimitukseen kuuluu myös virtuaalinen oppimisympäristö Bruno”, sanoo Taivalkosken projektia luotsannut Kalevi Hirvonen OSAO:sta.

”Lokotrack on pysynyt jo lähes 30 vuoden ajan tela-alustaisen murskaustekniikan tiennäyttäjänä. Olemme iloisia, että tulevaisuuden kaivosammattilaiset pääsevät opiskelemaan murskausta ja seulontaa huippunykyaikaisella kalustolla”, painottaa aluemyyntipäällikkö Jouko Tolonen Metson Kaivos ja maarakennus -segmentistä.

”Yhdistämällä Metson automaatio- ja koneosaaminen sekä prosessituntemus pystymme vastaamaan oppilaitoksen asettamiin opetuksellisiin tavoitteisiin”, kertoo tuotepäällikkö Pasi Airikka Metson Automaatio-segmentistä.

Automaatio lisää työturvallisuutta

Metson toimittama Lokotrack-murskauslaitos tulee koostumaan LT106-esimurskaus- ja LT200HP-jälkimurskausyksiköistä sekä ST3.5-mobiiliseulasta. Murskainyksiköt varustetaan IC-sarjan prosessinohjauksella, joka liitetään Metso DNA -laitosautomaatiojärjestelmään.

Metson toimitus kattaa laitteiden lisäksi laitosautomaation sovelluksineen, tiedonkeruun raportteineen sekä etäyhteyden oppilaitokselle. Louhetta syöttävään kaivukoneeseen asennetaan operointi- ja kameranäytöt. Kosketusnäytön avulla kuljettaja voi ohjata ja valvoa prosessia kaivukoneesta käymättä koneilla, mikä lisää työskentelyn ja tuotannon tehokkuutta sekä turvallisuutta.

Murskausammattilaisten kysyntä kasvaa

Elokuun alussa käynnistynyt uusi koulutusohjelma keskittyy työmenetelmien, työvälineiden ja laitteiston hallinnan opettamiseen. Idea kivi- ja kaivosalan peruskoulutuksen käynnistämisestä syntyi viitisen vuotta sitten, kun kaivosbuumin vaikutukset alkoivat näkyä Suomessa. Vaikka ala kärsii parhaillaan maailmanlaajuisesta laskusuhdanteesta, Geologian tutkimuskeskus arvioi tuoreessa raportissaan, että Suomen kaivosteollisuudessa on odotettavissa vahvaa kasvua seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä tarkoittaa myös lisääntyvää kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.

”Uskomme, että murskauksen koulutusympäristömme voi palvella jatkossa laaja-alaisesti maamme kivi- ja kaivosalan koulutusta kaikilla koulutusasteilla, koska se edustaa alallaan ehdotonta huippua. Uskomme myös, että Metso on valmis panostamaan omalta osaltaan siihen, että oppilaitoksemme murskauslaitos säilyy erinomaisena murskausalan koulutuksen referenssinä”, Kalevi Hirvonen uumoilee.

JK

Lue seuraavaksi