Uutiset

Työkoneet

Metsä Fibre ja Lujabetoni esisopimukseen

Metsä Fibre Oy ja Lujabetoni ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan teräsbetonipaalutoimituksesta. Kyseessä olisi suurin koskaan tehty paalutoimitus Suomessa. Esisopimuksen mukaan Lujabetoni toimittaa projektiin maahan lyötäväksi noin 550 000 metriä paaluja, mikä tarkoittaisi lähes puolta koko Suomen vuosittaisesta paalumarkkinasta. Toimituksen kotimaisuusaste olisi erittäin korkea, lähes 100 prosenttia.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee Kemiin biotuotetehdasta, joka valmistaisi vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Valmistuttuaan tehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen tehtaan. Investointipäätös 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan rakentamisesta Metsä Groupilla tehdään aikaisintaan tänä syksynä 2020 ympäristölupaprosessin valmistuttua.

Lujabetonilla on vahva osaaminen vastaavan suuruusluokan hankkeesta, sillä se toimitti teräsbetonipaalut myös Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasprojektiin. Teräsbetonipaaluilla vahvistetaan maaperä niin että tehdas voidaan rakentaa.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Lujabetoni toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja jatkamme Äänekosken biotuotetehdasprojektissa alkanutta yhteistyötä toisen suuren projektin parissa”, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

”Äänekoski toimii meille oivallisena referenssinä vastaavan mittaluokan hankkeesta. Meillä on tarvittava tietotaito siitä, kuinka näin suuri paalutushanke organisoidaan, valmistetaan ja miten sen logistiikka hallitaan”, kertoo Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Juha Kinnunen.

Kemin biotuotetehdashankkeen mittava kokoluokka edellyttää Lujabetonilta paalutuotannon laajentamista. Lujabetonin nykyiselle Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Kärsämäen tehtaalle rakennetaan tätä projektia varten uusi, Euroopan suurimpiin kuuluva paalunvalmistuslinja, jonka tuotantokapasiteetti on 1 200 kilometriä paaluja vuodessa. Tämä ”pop up -tehdas” on Lujabetonin neljäs paalutehdas.

Tehtaan kapasiteettia kuvaa, että se voisi yksin valmistaa kaikki Suomessa vuosittain tarvittavat teräsbetonipaalut nykyisen noin kymmenen tehtaan sijaan. Kärsämäen tehtaalle palkataan kohteen aloituspäätöksen myötä noin kaksikymmentä uutta työntekijää. Lisäksi projekti tarjoaisi työtä monille Lujabetonin alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille. Esisopimus on ehdollinen Metsä Groupin investointipäätökselle Kemin biotuotetehtaasta.

Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti, hankkeessa edistetään tällä hetkellä ympäristöluvituksen lisäksi muun muassa rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. Toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Toteutussuunnittelu tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa on työskennellyt elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, Äänekosken biotuotetehdasprojektissa se oli 70 prosenttia. Kemin biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla tuleviksi vuosikymmeniksi. Suorassa arvoketjussaan Suomessa uusi biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.

Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Lue myös: Raumalle rakennetaan maailman modernein saha.Lue seuraavaksi