Uutiset

Työkoneet

Mense yhdisti raivauksen energiakouraan

Risuraivausterä on asennettu kouran alapuolelle, eli katkaisukohta on alempana kuin terälaipan. Risuterä ei ole läheskään yhtä herkkä maa- tai kivikosketuksille kuin teräketju eikä tällä ole ongelmia päällä pysymisen kanssa pienen risukon raivauksessa kuten ketjun kanssa helposti on. Risukko menee raivausterällä aina 10 senttimetrin vahvuuteen asti ja sahaterällä katkotaan sitä suuremmat, 60 senttimetriin asti.

Raivausterä liikkuu kouran alta myös sivulle. Terä voidaan lukita sivuasentoon, jolloin sillä voidaan tehdä raivausta ilman keräämistä. Tämän ansiosta samalla koneella voidaan tehdä nyt sekä ennakkoraivaus että energiapuukeräys. Keksinnölle on haettu laajaa kansainvälistä patenttia. Reilut 600 kg painavan kouran öljytarve on 150 litraa minuutissa ja painetta se vaatii 200 baaria.

Raivausterä ei ole sidottu pelkästään Mense-energiapuukouraan, sillä se on mahdollista asentaa lähes minkä tahansa energiakouran yhteyteen.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi