Uutiset

Työkoneet

Manse – maarakentamisen mekka, TAKK kouluttaa käytäntöpainotteisesti

Maarakennus on ollut osana TAKKin toimintaa vuodesta 2009. TAKK tarjoaa maarakentajille ja koneenkuljettajille perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Näitä taas on mahdollisuus opiskella nuorisoasteen opintoina, aikuisopiskeluna että oppisopimuksella. Lisäksi on tarjolla täydennyskoulutuksia, joita usein räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. ”Jos sopivaa kurssia ei ole valmiina, rakennamme sellaisen, kunhan tulijoita kurssille on riittävästi”, sanoo kouluttaja Jari-Pekka Feodoroff ja osoittaa koulun viereisellä tontilla olevaa rakennustyömaan näköistä aluetta, jolla on muun muassa torninosturi. ”Tuolla kentällä talonrakentajat harjoittelevat elementtiasennuksia.”

Myös logistiikka on mukana koulutuksessa. ”Teemme tässä yhteistyötä autoalan koulutuksen kanssa. Maarakennusalan ammattilaiset tarvitsevat kuorma-autokorttia monissa tehtävissä. Siksi meiltä valmistuneilla on kuorma-autokortin lisäksi vaadittavat direktiivin mukaiset koulutukset käytynä”, kertoo Feodoroff . ”Opiskelijat suorittavat lisäksi koko joukon erilaisia säädettyjä koulutuksia ja heillä onkin täysi pakka kortteja täältä lähdettäessä.”

TAKK pitää koulutustarjontansa ajan tasalla ja järjestää kursseja kysynnän mukaan. ”Nyt meillä on suunnitteilla 3D-ohjauksen koulutuksen tuominen tarjontaan. Tämä on nyt vauhdilla yleistyvä tapa tehdä maarakentamisessa töitä”, tietää Feodoroff. ”Esimerkiksi syksyllä meillä on tulossa panostajan täydennyskurssi ja keväällä vesihygieniapassi, joka vaaditaan monilla vesijohtotyömailla. Viime vuonna meillä oli lämpökaivoporaajien laatukoulutus ja tarjoamme myös RAT-koulutusta maarakennusalalle, jossa työntekijätason kavereille opetetaan työnjohtoa, eräänlaista ’kymppikoulutusta’.”

Nuorisolla TAKK:ssa tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Nuorisoasteen opiskelijoiden keski-ikä on lähellä 20 vuotta. ”Meillä on tarjota hyvä vaihtoehto oppia ammatti niille, joille teorian opettelu on vaikeaa. Me opetamme työpainotteisesti ammattiin. Esimerkiksi maarakentajan kurssi kestää seitsemän kuukautta, josta viisi kuukautta ollaan oikeilla työmailla. Meillä on myös hyvät suhteet kentälle ja sieltä kyselläänkin tekijöitä jo etukäteen.”

Yksi mahdollisuus todistaa kykynsä ammattilaisena on näyttötutkinto. ”Tällä tapaa henkilö, jolla ei ole papereita, mutta osaaminen kyllä, voi osoittaa ammattitaitonsa ja saada siitä todistuksen. Tämä todistus antaa mahdollisuudet edetä opiskelussa periaatteessa miten pitkälle tahansa”, huomauttaa Feodoroff.

Kalusto aina sopivaa

Konekaluston TAKK vuokraa opetusta varten. ”Vuokraamalla meillä ei ole pääoma sidottuna kalustoon. Toinen tärkeä seikka on, että vuokraamalla saamme aina kuhunkin koulutukseen parhaiten sopivat koneet ja ne ovat uudehkoja, yleensä uusinta tekniikkaa edustavia”, perustelee kouluttaja Kai Tarkka.

Kaivukonetyöskentelyä opiskellaan osittain simulaattorin avulla. ”Simulaattorikin on meillä vuokralla tarvittaessa. Kaivukonesimulaattoria ei kannata käyttää opetuksessa yhtä kauaa kuin esimerkiksi metsäkonesimulaattoria. Simulaattori pehmentää kuitenkin kynnystä mennä oikean koneen ohjaimiin, sillä tässä oppii liikkeet miten toiminnot tapahtuvat. Jo muutama päivä antaa hyvän tuntuman aiheeseen. Meillä myös maarakentajat ajavat koneita, sillä konetyön tuntemus on tärkeää myös heille. Moni innostuu tästä koneenkuljetustöihin”, tietää Tarkka.

Työturvallisuus ja laatu ovat teesit, jotka ovat TAKK:n koulutuksissa esillä joka päivä. ”Esimerkiksi viemärikaivantojen reunat ovat usein pystysuorat, vaikka ne pitäisi työturvallisuusohjeiden mukaan olla viistot. Meillä kaikkiin kuviin piirretään aina viistot reunat ja näin myös käytännössä tehdään.”

Hydrauliikkaa laboratoriollinen

TAKK:in autopuoli on vahva ja se mahdollistaa monia asioita tehdä yhteistyötä maarakentajien kanssa. Esimerkiksi hydrauliikka on vastaavaa autoissa ja koneissa. TAKK:lle rakennetaan parhaillaan hydrauliikkalaboratoriota, jossa päästään tekemään harjoituksia opetuskäyttöön rakennetuilla järjestelmillä.

Merkkikohtaiset ammattitutkinnot ovat suosittuja. ”Meillä on esimerkiksi Matekon, Volvo CE:n ja Rotatorin asentajille omat ammattitutkinnot ja täydennyskoulutukset, joissa laitevalmistajat ovat mukana tuomassa uusinta tietämystä. Linja-autopuolelta meillä käyvät kaikkien suurten merkkien asentajat ja useita myös kuorma-autopuolelta, joista meillä on kursseja erilaisien päällirakenteiden, kuten kuormausnosturi-, jätepakkain- tai tiehoitovarustuksilla olevien autojen tiimoilla.”

Hydrauliikkalaboratorio on varustettu sekä Bosch Rexrothin että Parkerin koepenkeillä, joilla voidaan opetella tavallisimpien järjestelmien rakenne ja toiminta. Järjestelmään voidaan tehdä erilaisia vikoja, joita opiskelijat saavat ratkoa. Laboratorion varustukseen kuuluu monia muitakin komponentteja, joista mainittakoon vuosimallin 2002 hakkuukoura.

”Täydessä iskussa laboratorio on syksyllä. Tuohon seinän taakse on tulossa tilat kuorma-autojen päällirakennetekniikan koulutuksiin”, valottaa Mikkonen tulevaisuuden suunnitelmia. ”Nyt tänne saadaan ajettua kuorma-auto mutkan kautta, mutta jatkossa tuleviin tiloihin päästään ajamaan suoraan.”

”Jos jotakuta askarruttaa koulutusasiat, niin kannattaa olla yhteydessä meihin kustannusten ym. asioiden selvittämiseksi. Kentältä voisi kuulua rohkeamminkin työelämän koulutustarpeista”, kannustaa Tarkka. ”Meille tullessa ei tarvitse pelätä, että joutuu istumaan paljon koulunpenkillä. Jokaiselle luodaan lukujärjestykset henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi