Uutiset

Työkoneet

Maarakennuskonemyynti 2022 – ei suuria muutoksia

Jälleen kerran Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset ovat ilmoittaneet yhteiseen tilastoon omat uusien maarakennuskoneiden myyntilukunsa vuodelta 2022. Viimeiset kolme vuotta on tallattu melko tasaista polkua. Vuonna 2020 päästiin 1 766 yksikköön. Vuotta myöhemmin luku oli 1 899 ja viime vuonna lähes samaa tasoa eli 1 840. Jälleen kerran muistutan siitä, että Teknisen Kaupan Liiton ulkopuolisetkin yritykset tekevät konekauppaa, joten tämä tilasto on vain osatotuus.

Tilastoon on kerätty numeroita seuraavilta yrityksiltä: Avesco Oy, Dae-Tek Oy/RealMachinery Oy, Honka Trading Oy, KH-Koneet Oy, Liebherr Finland Oy, Lännen Tractors Oy, Mateko Oy, Rotator Oy, Suomen Rakennuskone Oy, Suomen Telakone Oy, Tracwest Oy Rentti, Volvo Construction Equipment Finland Oy ja Wihuri Oy Tekninen Kauppa.

Koko koronaepidemian ajan on puhuttu koneiden toimitusvaikeuksista, jotka eivät ainakaan tilastossa suurena pudotuksena näy. Vai olisiko niin, että enemmänkin olisi myyty, jos toimitusketjut olisivat toimineet kuten ennenkin koronaa.

Viime vuonna edellä mainitut koneliikkeet ilmoittavat siis myyneensä 1 840 uutta maarakennuskonetta. Listattu on pyöräkuormaajat, kaivukoneet sekä pyörä- että tela-alustaisina, kaivurikuormaajat ja kurottajat. Muutamissa konetyypeissä, kuten liukuohjatut pienkuormaajat, puskukoneet ja asfaltinlevittimet, määrää ei julkaista.

Perusteena on, että määrä on liian pieni. Nämä konetyypit tilastossa on yksinkertaisesti listattu otsikon ”muut” alle.

Vuoden 2021 myynti oli siis 1 899 ja vuotta aiemmin 1 766 konetta. Kahteen edellisvuoteen verrattuna vuoden 2022 lukemalla 1 840 ollaan niiden välimaastossa. Kuten moni muistaa vuodet 2018 ja 2019 olivat myyntimäärien osalta erittäin hyviä. Lukemat noilta vuosilta ovat 2 042 ja 2 255. Muistutuksena vielä lähihistoriasta ennätysvuosi 2008, jolloin myytiin kaikkiaan 2 684 maarakennuskonetta.

Nyt Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset ovat siis vakiintuneet vajaaseen 2 000 koneen vuosivauhtiin.

Pyöräkuormaajissa kasvua

Pyöräkuormaajissa koettiin suurin kappalemääräinen nousu. Kun vuodelta 2021 lasketaan kaikki pyöräkuormaajien kokoluokat yhteen, päästään lukemaan 641. Viime vuonna myytiin sata enemmän eli luku on 743, jossa nousua noin 15 prosenttia.

Noin kuuden tonnin kokoluokkaan mahtui eniten asiakkaille toimitettuja pyöräkuormaajia eli 251 kappaletta. Huomionarvoista on, että yli 40 tonnin painoisiakin koneita myytiin 39 kappaletta. Kokonaisluvusta 743 alle 10 tonnin pyöräkuormaajat olivat leijonan osassa eli 508 konetta sopi tähän kompaktimpaan kokoluokkaan.

Pidemmän ajanjakson tarkastelu osoittaa, että pienien pyöräkuormaajien kysyntä on kasvanut koko ajan ja vuosi 2022 on niiden osalta jopa ennätyksellinen. Konemyynnin ennätysvuonna 2008 pieniä pyöräkuormaajia myytiin ainoastaan 52 kappaletta. Yli 10-tonnisten pyöräkuormaajien kysyntä on kymmenisen vuotta vaihdellut vajaasta 200:sta aina 270:een.

Pyöräalustaiset kaivukoneet pitivät pintansa. Vuonna 2021 myytiin 182 konetta ja viime vuonna 16 vähemmän. Yli 10 vuoden historia kertoo, että pyöräalustaisten huippuvuosi osuu vuoteen 2019, jolloin niitä myytiin 259 kappaletta. Suosituin kokoluokka noin 17 tonnia (82 kpl).

Tela-alustaisissa kaivukoneissa koettiin notkahdus. Johtuneeko tämä sitten saantivaikeuksista, tiedä häntä. Kun kaikki kokoluokat lasketaan yhteen päästiin viime vuonna lukemaan 782. Vuonna 2021 kuopankaivajia asiakkaille myytiin kaikkiaan 902 kappaletta. Laskua viime vuonna oli sekä alle kuuden tonnin painoisissa minikaivukoneissa (210) että sitä suuremmissa kokoluokissa (572). Kaivetaanpa aikajanalta taas lukema vuodelta 2008. Tuolloin kaivukoneita myytiin peräti 1 129 kappaletta.

Kaivukoneissa suosituin painoluokka oli 28 tonnia, johon osui 141 koneen kauppa. Noin yhdeksän tonnin painoiset koneet tulivat hopealle. Niitä myytiin 97 yksikköä. Yli 50 tonnin suuria kaivukoneitakin toimitettiin 29 kappaletta.

Kaivurikuormaajia myytiin vuonna 2008 vielä 68 kappaletta. Vuoteen 2017 osuu lukema 57, muutoin ollaan liikuttu 26–57 myydyn koneen lukemissa. Viime vuoden luku 29 on seitsemän yksikköä pienempi kuin vuonna 2021 (36).

Kurottajamyynti kasvoi prosentuaalisesti eniten (+57 %), kun vuoden 2021 luvusta 59 noustiin lukemaan 87. Siinä ovat mukana sekä kiinteärunkoiset että ympäripyörivät mallit.

Dumppereita tilasto kertoo myydyn 19 kappaletta.

Kohdassa muut (konetyypit lueteltu alussa) on viime vuodelta lukema 33. Pudotus on suuri, sillä vuonna 2021 tämä luku on 79.


Lue seuraavaksi