Uutiset

Työkoneet

Luumäki-Imatra-ratahanke käynnistyy

Ratahanke Luumäki-Imatra sijoittuu Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueelle. Rataosuuden kehittäminen on osa itäisen Suomen raideliikenteen kehittämistä. Luumäki-Imatra-ratahankkeella tehdään juuri nyt pohjatutkimuksia ja mittauksia sekä aloitetaan ensimmäisiä rakennustöitä.

Välillä Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen rataosuuden tilalle, ja välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan vt6:n alikulkusilta.

”Hanke kehittää rataosuuden palvelutasoa ja parantaa välityskykyä. Joutseno-Imatra-osuudelle rakennettava uusi kaksoisraide lisää junatarjontaa, mikä sekin edistää koko rataosuuden välityskykyä. Radan parannukset ja uudistukset lisäävät liikenneturvallisuutta”, projektijohtaja Tommi Rosenvall Liikennevirastosta kertoo hankkeen tavoitteista.

Pohjatutkimukset ja mittaukset rakennussuunnittelun tukena

Pohjatutkimukset ja mittaukset ovat tärkeä etappi hankkeella, sillä niistä saatavat tiedot toimivat rakennussuunnittelun lähtötietoina. Mittaukset antavat samalla tarkan kuvan tulevan hankealueen nykytilanteesta ja toimivat nekin suunnittelutyön tukena.

Tutkimuksia ja mittauksia tehdään koko hankealueella Imatralta Luumäelle, ja ne ulottuvat osittain myös rautatiealueen ulkopuolelle. Mittaustyöt ovat jo käynnissä, ja pohjatutkimukset käynnistyivät viikolla 15. Tutkimuksia jatketaan koko vuoden.

Luumäki-Imatra-ratahankkeen kokonaiskustannusarvio on 189 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy vuonna 2018 ensimmäisillä siltaurakoilla, kokonaisuudessaan hanke on valmis vuonna 2023.

Lue seuraavaksi