Uutiset

Työkoneet

Liukkauden torjuntavoitto

Arctic Machinen liukkaudentorjuntalaitemalliston ominaisuudet takaavat optimaalisella materiaalien käytöllä teiden ja yleisten alueiden täsmällisen liukkaudentorjunnan. Tarkasti säädetyllä suolan ja hiekan määrällä voidaan pienentää tienhoidon ympäristövaikutuksia, vähentää kadulla nousevan hiekkapölyn määrää sekä minimoida niistä aiheutuvia kustannuksia.

Arctic Machine Oy on suomalainen tienhoitolaitteiden valmistaja, jonka liukkauden torjuntalaitteet ovat kuuluisia levitystarkkuudestaan. Liukkaudentorjuntalaitteet voidaan jakaa eri käyttöalueiden mukaan. Itselastaavat telasirottimet eivät vaadi erillistä kuormaajaa ja ovat nopeita ja taloudellisia lyhyillä matkoilla. Ajoneuvolla vedettävät telasirottimet ovat kevytväylien liukkaudentorjunnan peruskalustoa, joita käytetään lyhyillä matkoilla vakioreiteillä sekä pistehiekoituksessa kriittisillä alueilla. Vedettäviä lautassirottelijoita käytetään murskeen ja sepelin levitykseen. Niiden levitystarkkuus ja levitysleveyden säätö säästävät arvokasta materiaalia ja vähentävät ajokertoja. Kuorma-auton taakse kiinnitettävät telasirottimet hyödyntävät auton suuren kuormatilan ja mahdollistavat pitkien matkojen liukkaudentorjunnan alemmalla tieverkolla. Sirotteluautomaatit ovat parhaita päätieverkon ja kaupunkien katuverkon liukkaudentorjunnassa, jossa on suurten liikennemäärien takia käytettävä kostutettua suolaa tai suola-liuosta. Sirotteluautomaattien pitkälle viety tekniikka hyödyntää ajoneuvon hydrauliikan- ja tiedonkeruujärjestelmää, jolla saadaan täsmällistä tietoa esim. materiaalin levitysmäärästä, ajomäärästä ja -ajasta, reittisuunnitelman toteutumisesta, kertyneistä kustannuksista jne.

Ympäristön ja luonnon arvostus, sekä materiaalien kalleus ja niiden saatavuuden vaikeutuminen lisäävät teiden hoitokustannuksia. Liukkaudentorjunnassa on liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuusriskien vähentäminen kova haaste. Lisääntyvät liikennemäärät ja tie- ja katuverkoston kilpailukyvyn ylläpito pienemmällä määrärahalla voi onnistua paremmin, kun nyky-aikaistetaan käytössä olevaa laitekantaa, keskitytään työsuoritukseen, laitteiden oikeaan käyttöön ja yhteensopivuuteen sekä optimaaliseen materiaalin käytön määrään.

www.arcticmachine.fi

Lue seuraavaksi