Uutiset

Työkoneet

Pääkirjoitus: Lisää työpaikkoja

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Nykyisen taloustilanteen myötä perinteisten alojen merkitys kasvaa. Energiantuotannossa kivihiili on ottanut aiempaa suuremman roolin, kun sen hinta on painunut hyvin kilpailukykyiselle tasolle. Negatiivisena puolena tässä on, että se rohmuaa osuuksia koimaiselta energialta. Kehitystä on tukenut myös turpeen verotuksen kiristäminen ja lupasuma uusien turvetuotantoalueiden perustamisessa.
Metsäenergian ja turpeen tuotanto työllistää 16 000 suomalaista. Nykyinen kehitys on pienentämässä tätä joukkoa, kun taas sopivilla toimenpiteillä olisi mahdollista lisätä jopa merkittävästi tätä työllistävää vaikutusta. Pitää muistaa myös, että suoran työllistämisen lisäksi näillä toimilla on kerrannaisvaikutuksensa. Ulkomaisen energian käyttäminen saattaa olla näennäisesti halpaa nyt, mutta pitkällä perspektiivillä kokonaisvaikutus voi olla jotakin ihan muuta.
Energiaomavaraisuus on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta ajateltuna. Samaa tukee kotimainen laitevalmistus, jonka osaamisen ansiosta pystytään tuottamaan omavaraisesti energiaa omiin tarpeisiin. Oma kantani on, että energiantuotannossa pitäisi pyrkiä keskittämisen sijaan hajauttamiseen. Kun maakunnissa olisi pieniä ja keskikokoisia kotimaista lähienergiaa hyödyntäviä energiantuotantolaitoksia tuottamassa sähköä ja lämpöä, olisi häiriötilanteissakin helpompi rajoittaa katkosalueita. Samalla kotimainen energia tulisi kilpailukykyisemmäksi tuontienergiaa vastaan lyhyiden kuljetusmatkojen ansiosta ja yhä useampi suomalainen saisi ansionsa tätä kautta.
Positiivista valoa uutisissa näkyy suomalaisesta valmistavasta teollisuudesta erityisesti telakkateollisuuden suunnalta. Siellä pohjaa työllisyystilanteelle luovat uudet tilaukset, kun suomalaista osaamista halutaan maailmalle niin risteilijöiden kuin jäänmurtajien muodossa.