Uutiset

Työkoneet

Leica Geosystems – Digitalisaatio etenee

Hexagon-konserniin kuuluva Leica Geosystems ilmoittaa kahden koneohjausratkaisun lanseerauksesta: Leica MC1 -ohjelmisto kaivukoneisiin sekä päivitetty Leica ConX. Tavoitteena on digitalisoida rakennusteollisuutta yhä suuremmassa määrin. Leican mukaan digitaaliset ratkaisut muuttavat rakennusteollisuutta parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta. Uusimmat koneohjausratkaisut keräävät, käsittelevät ja käyttävät soveltuvia tietoja projektin rakennusvaiheessa, minkä ansiosta työntekijät ja koneet voivat työskennellä älykkäämmin, turvallisemmin ja tehokkaammin.

“Olemme sitoutuneet kehittämään MC1- ja ConX -ratkaisuja rakennusalan ammattilaisille ja rakennusteollisuudelle”, kertoo Hexagon Geosystems – Heavy Construction divisioonan pääjohtaja Johan Arnberg.

“Olemme tietoisia teknologian muutoksista sekä niiden vaikutuksista asiakkaidemme liiketoimintaan. Tuemme asiakkaitamme ratkaisuilla, jotka vastaavat muuttuviin

Uusi intuitiivinen MC1-ohjelmisto tarjoaa käyttömukavuutta pikavalintojen ja älykkään navigoinnin avulla.

tarpeisiin”.

Kaksi vuotta sitten markkinoille tuotu ConX luo Leican mukaan yhdistetyn ekosysteemin eri työmaiden välille ja tarjoaa yhden yhteisen digitaalisen alustan työntekijöiden, työnjohtajien ja projektipäälliköiden käyttöön. Nämä sidosryhmät voivat jakaa ja tarkastella paikannus-, viitemalli- ja rakennustietoja, kun taas liittymään yhdistetyt muut koneohjausratkaisut voivat vastaanottaa ja jakaa tietoja etäkohteesta.

Suositun alustan seuraavassa vaiheessa työmaan tietokannasta luodaan uusi 3D-ympäristö. ConX tarjoaa reaaliaikaista dataa automatisoiduilla analyysityökaluilla, mikä mahdollistaa projektitietojen, kuten leikkuu- ja täyttömäärien tarkastelun.

“Leica ConX auttaa siirtämään projektitiedostot ja seuraamaan koneita toimistosta käsin. Kun useita eri urakoitsijoita työskentelee suurella rakennustyömaalla, päivitettyjen tietojen jakaminen kaikille osapuolille on on tärkeää”, kommentoi Skanska Sverige AB -yhtiön päätarkastaja Pontus Holmberg.

Kaivukoneiden työnkulun digitalisointi

”MC1-ohjelmisto yksinkertaistaa suunnittelutietojen käsittelyä ja tukee kaikkia standardoituja suunnittelutietotyyppejä mahdollistaen joustavan tietovirran työmaan yleisissä työnkuluissa. Tietojen muuttaminen ei ole tarpeen, sillä kaikki rakennustyömaan koneet sekä Leica Geosystemsin kenttäratkaisu iCON site käyttävät nyt samaa suunnittelutietojen rakennetta”, kerrotaan Leicalta.

Tämä luvataan takaavan lisäksi saumattoman tiedonsiirron koneiden ja työmaan kenttäyksikköjen ja toimiston välillä. Suosittu MC1-ohjelmisto tarjoaa yhden yhteisen ohjelmistoliittymän Leica Geosystemsin koneohjausratkaisuihin ja on nyt saatavilla kaivukoneisiin.

”Kaikkiin ratkaisuihin yhteensopiva ohjelmisto yhdistää työmaan raskaan kaluston monipuolisin ohjein ja automaattisin toiminnoin rakennusprojektin eri tarpeisiin.”

Tuottavuutta ja käyttömukavuutta

Ohjelmiston uusin versio tarjoaa useita mahdollisuuksia lisätä kaivukoneen tuottavuutta ja käyttömukavuutta automatisoimalla tärkeät toiminnot. iXE CoPilot automatisoi kallistuvan kauhanpyörittäjän kallistus- ja kiertotoiminnot ja Tool Recognition -toiminto varmistaa, että koneohjausratkaisu tunnistaa aina oikean työkalun automaattisesti. Tämän luvataan vähentävän merkittävästi väärien kauhojen käyttömahdollisuutta, jolloin voidaan välttää liialllinen kaivuu ja parantaa huomattavasti tehokkuutta sekä tuottavuutta.

ConX luo yhdistetyn ekosysteemin eri työmaiden välille ja tarjoaa yhden yhteisen digitaalisen alustan työntekijöiden, työnjohtajien ja projektipäälliköiden käyttöön.

”Helpon ja älykkään valikkorakenteen ansiosta projektitiedostojen hallinta on helppoa. Intuitiivinen graafinen liittymä mukautetulla rakenteella tukee asiakkaita saavuttamaan tarkempia tuloksia nopeammin. Ohjelmiston selkeä käyttöliittymä sisältää tuttuja symboleja, jotta käyttäjät voisivat keskittyä oleelliseen”, luvataan Leicalta.

Käyttöliittymässä toimintojen valinnan mainitaan olevan nopeaa, minkä ansiosta käyttöaika pitenee.

”Intuitiivinen käyttöliittymä näyttää vaaditut tiedot ja ohjaa käyttäjää tehokkaasti, jolloin käyttäjä voi keskittyä työn suorittamiseen koko työtehtävän ajan. Ohjelmiston älykkyys vähentää käyttäjän koulutustarvetta ja optiomoi käyttäjän oppimiskäyrän.”

“MC1:n käyttö on huomattavasti muita koneohjausratkaisuja helpompaa. Se on helppotajuinen ja sen integroidut ohjaustoiminnot tukevat käyttäjää aina tarvittaessa”, kertoo MP Entreprise A/S -yhtiön Marco Pedersen.

“Huomattaviin parannuksiin kuuluu helppokäyttöinen ”luo malli -toiminto”, joka mahdollistaa yksinkertaisten ja monimutkaisempiekin mallien luomisen nopeasti kaivukoneen kauhan avulla”.

 Tool Recognition -toiminto varmistaa, että koneohjausratkaisu tunnistaa aina oikean työkalun automaattisesti.

Lue seuraavaksi