Uutiset

Työkoneet

Laukaan Vuonteensalmi saa uuden sillan

Nykyisen Vuonteensalmen sillan rakenteet rajoittavat sekä maantiekuljetuksia että vesiliikennettä. Tämän vuoksi Keski-Suomen ELY-keskuksen laatiman tiesuunnitelman mukaan rakennetaan Vuonteensalmen yli uusi silta nykyisen sillan pohjoispuolelle.  Tiesuunnitelma sisältää uuden vesistösillan rakentamisen, laivaväylän siirron sekä sillan rakentamiseen liittyvien teiden ja liittymien uudelleen järjestelyt. Nykyisen sillan rakenteet rajoittavat sekä maantiekuljetuksia että vesiliikennettä.  

Kreaten 19.2.2018 solmiman urakkasopimuksen mukaan työt alkavat maaliskuun alussa.  Koko urakka valmistuu kesällä 2019.  Urakkasumma on noin viisi miljoonaa euroa.  Kreaten työpäällikkö toimii Antti Kakko, työmaapäällikkönä Markus Tarvainen

”Kreaten siltarakentamisen ydinosaamiseen liittyen uuden sillan välituet rakennetaan muotteineen ja betonointeineen vedenalaisena työnä kasuunitekniikalla.  Tärkeä osuus on myös työsillan rakentamisella tehokkaasti suunnittelemallamme tavalla”, Antti Kakko kertoo.

Urakkaan kuuluvat Vuonteensalmen siltapaikan läheisyydessä tehtävät tien- ja sillanrakennustyöt sekä purkutyöt kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.  Urakka on jaettu kahteen hankeosaan. Ensimmäiseen osaan sisältyvät mm.  maantien 640 sillan länsipuoleisen osan työt tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.  Tähän osaan liittyvät rakennusten purkaminen lunastetuilta kiinteistöiltä,  maantien, kevyen liikenteen väylien ja Y-teiden rakentaminen, paalutukset, pohjanvahvistukset ja sillan tulopenkereiden rakentaminen ja uuden sillan rakentaminen.  Samassa yhteydessä rakennetaan valaistus ja hoidetaan johtosiirtojen järjestäminen sekä vesihuoltoon liittyvät muutostyöt. Vanhan sillan ja siihen liittyvien vesistörakenteiden purkaminen tapahtuu uuden sillan valmistuttua.  Purkutöiden jälkeen kuvataan / kaikuluodataan vesiväylän pohja.   

Hankeosa 2 sisältää mm. maantien 640 sillan itäpuoleisen osan työt tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.  Osioon sisältyvät mm.  maanteiden, kevyen liikenteen väylien ja Y-teiden rakentaminen, valaistuksen rakentaminen ja uusiminen sekä johtosiirtojen järjestäminen vesihuoltoon liittyvien muutostöiden ohella.

Tilaaja on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  Tilaajan edustaja on yksikön päällikkö Janne Jaatinen.

Kuvat: Heska Korhonen.

Lue seuraavaksi