Uutiset

Työkoneet

Lännen Louhintatekniikka Oy – louhii vaikeatkin paikat

Mansen Mörinöilllä, Taratest Oy:n uusissa Pirkkalan toimitiloissa Turkkiradalla, toimintaansa esitteli myös Orica Finland Oy. Orica on maailman suurin räjähdysaineiden ja sytytysjärjestelmien toimittaja. Kaikilla mantereilla toimivan yrityksen yksi varsin edistyksellisistä tuotteista on Uni tronic 600 -sytytysjärjestelmä. Se pitää sisällään ohjelmointi- ja laukaisuyksiköt sekä 0-10 000 millisekunnin välillä vapaasti ohjelmoitavissa olevat nallit. Pääasiallisesti Pohjanmaalla, mutta myös muualla Suomessa toimiva Lännen Louhintatekniikka Oy ja omistajansa Tomi Oksanen ovat käyttäneet parin kuukauden ajan järjestelmää, etenkin vaativissa kaupunkilouhinnan kohteissa.

Lännen Louhintatekniikka on siis erikoistunut asutuskeskuksissa ja muissa haastavissa paikoissa tapahtuviin louhintatöihin, mutta viiden porauskalustoon kuuluvan yksikön avulla tehdään myös massalouhintaa niin paikallisille kuin valtakunnallisille toimijoille. Kalustossa on myös kaivukoneita ja kuorma-auto- sekä dumpperikalustoa. Henkilökunta koostuu kymmenestä louhinta-alan ammattilaisesta.

Urakoitsija Tomi Oksanen (vas.) toteaa Orican Kari Myllyniemelle, että ensimmäiset kuukaudet uuden sytytysjärjestelmän kanssa ovat osoittaneet investoinnin kannattavaksi. Aikaa säästyy ja tarkkuus paranee.

”Pitäydymme louhinnassa, mutta teemme myös muun muassa lastausta ja louheen siirtoa asiakkaillemme. Rikomme vielä yleensä louhinnasta jääneet ylisuuret murskausurakoitsijoille valmiiksi. Massalouhintaa teemme vuositasolla noin miljoona tonnia. Työmäärällisesti kaupungeissa ja taajamissa tapahtuva louhinta on kuitenkin merkittävämpi sektori. Kohteet ovat usein vaativia. Seinien vierustat, kellarit ja vaikkapa muutaman metrin päässä herkistä laitteista tehtävät räjäytykset ovat sitä meidän ominta osaamistamme. Teemme myös hydraulikiilausta tarpeen vaatiessa niissä kohteissa, missä räjäyttäminen ei ole sallittua tai taloudellisesti

järkevää. Mitä vaativampi kohde, sitä mielenkiitoisempi meille”, aloittaa Oksanen.

Uusi Uni tronic 600 -sytytysjärjestelmä on osoittautunut hyväksi hankinnaksi.

”Järjestelmä nopeuttaa työtä. Perinteisissä nalleissa on aikamääre olemassa, nyt kaikki nallit ovat ohjelmoitavissa yhden millisekunnin portailla kenttää rakennettaessa. Näin kivi saadaan varmasti rikkoutumaan oikein ja tarkasti haluttuun suuntaan muun muassa tärinöiden minimoimiseksi. Järjestelmän avulla saadaan myös helposti tarkistettua, että kaikki nallit kentässä ovat elossa”, valistaa Oksanen.

”Järjestelmän kuntoa on mahdollista seurata jatkuvasti ja saada sen avulla ilmoitus esimerkiksi kentän peittämisvaiheessa vahingoittuvista johtimista. Vahingoittuneen nallin tai nalliryhmän löytäminen on mahdollista nallin ID:n, järjestysnumeron ja hidasteajan avulla. Kenttää tarkastettaessa skanneri ilmoittaa maavuodoista ja johtimien katkeamisesta, jolloin piirin ulkopuolelle jääneet nallit eivät ”keskustele” skannerin kanssa. Impulssinalleihin verrattuna tämä on aivan ylivertainen, varmuutta tuova ominaisuus, sillä kytkennät on mahdollista saada kuntoon ennen räjäytystä”, lisää Orican aluemyyntipäällikkö Kari Myllyniemi.

Oksanen laskeskelee työn nopeutumisen kuolettavan perinteistä menetelmää kalliimman käytön. Ohjelmoitavat nallit ovat toki myös perusnalleja kalliimpia.

Uni tronic 600 -sytytysjärjestelmään kuuluvat ohjelmointiyksikkö Scanner 200 (oik.) ja laukaisuyksikkö Blast Box 310. Laitteiden kommunikointi keskenään tapahtuu joko Bluetooth-yhteydellä tai perinteisesti kaapelilla. Ohjelmoitava nalli kuvasta puuttuu.

Unitronic 600

Ohjelmointiyksikkö Scanner 200 on varustettu näytöllä ja suurilla näppäimillä. Se mahdollistaa nopean viiveiden ohjelmoinnin. Kun nallit on kytketty, Scanner testaa kaikki linjaan kytketyt nallit ja ilmoittaa mahdolliset häiriöt. Ajastamatta tai mahdollisesti kytkemättä jääneet nallit paljastuvat myös testin aikana.

Jokaisessa nallissa on säänkestävä etiketti, josta selviävät johtimen pituus (3–37 m) ja ID. Viivakoodi niistä voidaan skannata ohjelmointiyksikköön. Nallit kytketään runkolinjaan kosteudelta suojatulla liittimellä. Huomion arvoista on, että nallit voidaan räjäyttää vain saman järjestelmän Blast Boxilla.

Laukaisuyksikkö Blast Box 310 pystyy räjäyttämään maksimissaan 800 nallia yhdessä räjäytyksessä. Se keskustelee ohjelmointiyksikön kanssa Bluetooth-yhteyden avulla, myös kaapeliyhteys on mahdollinen.

Laukaisuyksikkö tallentaa nalleille annetut viiveajat ja ID:t. Turvallisuusnäkökohta on, että laukaisijan käyttö vaatii digitaalisen avaimen asettamisen paikalleen. Kentän laukaisu tapahtuu kahta nappia yhtä aikaa painamalla. Räjäytettyjen nallien ja mahdollisten vikatilanteiden data voidaan tarvittaessa siirtää laitteesta muistitikulle.

”Uni tronic 600 -sytytysjärjestelmän avulla on mahdollista louhia korkeitakin penkereitä tärinäherkillä alueilla. Parhaimmillaan poraus tehdään kerralla täyteen syvyyteen ja reikäpanos voidaan järjestelmän ennakko-ohjelmoinnissa jakaa jopa viiteen kerrokseen, jolloin momentaaninen (hetkellinen) räjähdysainemäärä saadaan jäämään sallittujen rajojen alle. Tänä päivänä oikea kysymys urakan menestymiseen ei ole, paljonko kukin räjähdysaine tai yksikkö maksaa, vaan miten työ saadaan suoritettua aikataulussa tai nopeammin ja säädösten mukaan. Keskikokoisen työmaan vuorokausikustannukset ovat helposti 10 000 euron luokkaa ja isojen projektien työmaakustannukset vastaavasti 100 000 – 200 000 euroa viikossa. Kun työ valmistuu ajallaan tai etuajassa, ovat säästöt paljon suuremmat, kuin mihin yksikköhintojen vertailulla koskaan päästäisiin”, lopettaa Myllyniemi.

Lue seuraavaksi