Uutiset

Työkoneet

Laimulta 13 taajamakonetta Pietariin

Etenkin menneet kaksi talvea ovat olleet erittäin lumisia Suomenlahden pohjukassa. Se on herättänyt myös päättäjät ennakoimaan tulevia talvia. Nyt toimitettu 13 koneen erä on jatkumo aikaisemmille toimituksille. Laimu on nyt ollut maahantuojan kautta edustettuna Pietarissa vuoden 2008 alusta. Reilussa kolmessa vuodessa raumalaiskoneita on toimitettu jo reilut 60 kappaletta. Laimun uusi toimitusjohtaja Arto Sunila näkee idän näkymät erittäin valoisina. Venäjällä kun panostetaan entistä enemmän infrastruktuuriin.
”Rakennustoiminta, kunnossapito sekä vanhojen rakennusten restaurointi kukoistaa. Etenkin katujen kunto sekä puhtaanapito pyritään saamaan länsimaiselle tasolle. Räjähdysmäisesti kasvanut autokanta asettaa paineita päättäjille. Sen johdosta lumenaurauskalustoa uudistetaan voimakkaasti”, toteaa Sunila.
Nyt toimitetuttujen koneiden asiakas on Pietarin kaupunki. Kaupungin organisaatiolla on yhdeksän itsenäisesti toimivaa osastoa ja näillä osastoilla on yhteensä 43 varikkoa, joihin nyt toimitetut koneetkin lopulta päätyvät.
”Kokemusten perusteella käyttöä aikaisemmin toimitetuilla koneilla on ollut runsaasti. Viime vuoden lopulla toimituista koneista löytyy käyttötunteja jo parhaimmillaan lähes tuhat. LM Traceihin on oltu tyytyväisiä. Tehokkaat moottorit sekä vankka runkorakenne ovat seikkoja, jotka miellyttävät loppukäyttäjiä”, kehaisee myyntipäällikkö Esa Suominen Laimulta.
”Kunnallisen kiinteistöhoidon lisäksi Pietariin perustetaan myös yksittäisiä kiinteistöjen huoltoyrityksiä. Suurella rahalla rakennetut, varakkaiden suljetut asuinalueet, ovat vaikea pala kunnalliselle kiinteistöhoidolle. Vaatimustaso on korkea, mikä on jo synnyttänyt yksityisiä toimijoita kiinteistönhoitoalalle”, jatkaa Suominen.
Tähän mennessä Laimu on toiminut vain Pietarissa sekä vielä olemassa olevalla, Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella. Tulevaisuudessa Laimulla on tarkoitus laajentaa reviiriään myös muualle Venäjälle.

Internet -osoite: