Uutiset

Työkoneet

Lahteen syntyi neljän yrityksen akkuteknologiaklusteri

Lahteen on syntynyt neljän paikallisen yrityksen akkuteknologiaklusteri, jonka ideana on synnyttää hiilineutraaleja energiaratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Mukana yhteistyössä ovat Marakon, Makron, Lem-Kem ja Kempower.

”Ilmastokriisi vaati ratkaisuja ja sähköistyminen tarjoaa nyt valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, joilla on kykyä ja halua uudistua ja olla mukana kehitystyössä. Tässä on nyt neljä lahtelaista yritystä tarttumassa tähän tilaisuuteen. Aikakin on otollinen, kun Lahti on tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki”, kertoo yhteistyöstä aloitteen tehnyt Marakonin toimitusjohtaja Kaj Koskela.

Kaj Koskela

Yhteistyön taustalla on Marakonin uusi aluevaltaus itävaltalaisen Xelectrix Powerin energiaa varastoivien akkujärjestelmien edustajana Suomessa. Tavoitteena on kehittää raskaskonepuolelle liikkuva latausasema, joka toimisi esimerkiksi työmailla. Tähtäimessä on myös valtakunnanverkosta irti olevalle latausasema, jota voidaan käyttää esimerkiksi isoissa tapahtumissa sähköautojen latausinfrana.

Päästäkseen tavoitteeseensa Marakon on pyytänyt yhteistyöhön mukaan latausasemiin erikoistuneen Kempowerin, teollisuuden automaatiopalveluihin ja sähkökeskusvalmistukseen keskittyvän Makronin sekä aurinkoenergiajärjestelmiä toimittavan Lem-Kemin, joista kukin tuo yhteistyöhön oman osaamisensa.

”Kenelläkään ei ole näihin applikaatioihin vielä valmista tuotetta. Yhteistyön myötä saamme mahdollisuuden yhdistää meidän edustamamme akkuteknologian muiden paikallisten yritysten tuotteisiin. Yhteisten projektien lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa kaikille yhteistyössä mukana oleville yrityksille”, jatkaa Koskela.

Aurinkovoimaloiden tuottamaa puhdasta energiaa voidaan varastoida akkujärjestelmiin, joiden avulla voidaan maksimoida vähähiilisen sähkön osuutta teollisuusprosesseissa.

Energiaa varastoivilla akuilla on tärkeä rooli myös teollisuuden huoltovarmuuden turvaamisessa, sillä niiden avulla voidaan varmistaa prosessien jatkuvuus silloinkin, kun verkkosähkönsaanti katkeaa. Mobiilit latausasemat puolestaan mahdollistavat sähköisten kulkuneuvojen latauksen paikoissa, jonne valtakunnallinen sähköverkko ei ulotu.

Akkuteknologian ympärille syntynyt yritysyhteistyö on osa Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-hanketta.
Lue seuraavaksi