Uutiset

Työkoneet

Lahden eteläisen kehätien rakentaminen etenee – Helsingintien avaamisen myötä Nikulan eritasoliittymän risteyssilta liikenteelle

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen kuuluvan Nikulan eritasoliittymän risteyssilta avataan säävarauksella liikenteelle huomenna keskiviikkona 10.6.2020. Risteyssilta palvelee kiertotiellä ollutta Helsingintietä (maantie 140), joka sillan avaamisen myötä siirtyy takaisin paikoilleen. Kävelyn ja pyöräilyn yhteys säilyy kiertoreitillä vielä joitakin viikkoja.

Uuden Nikulan risteyssillan avaaminen on ensimmäinen vaihe eritasoliittymän valmistumisessa. Kehätielle johtavat rampit avataan kehätien liikenteelle oton yhteydessä loppuvuodesta 2020.


Karttakuva: Helsingintie siirtyy takaisin linjalleen ja ylittää rakennettavan kehätien uuden Nikulan risteyssillan kautta. Myös kävelyn ja pyöräilyn yhteys siirtyy kulkemaan uuden sillan vieressä kehätien yli.


Nikulan eritasoliittymän rampeille löytyi rahoitus vuonna 2017

Nikulan eritasoliittymä jäi pois vuonna 2015 laaditusta Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tiesuunnitelmasta. Eritasoliittymä jouduttiin osin kustannussyistä karsimaan hankekokonaisuudesta tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Maankäytön ennakoitua nopeampi eteneminen erityisesti Hennalan alueella loi kuitenkin paineita Nikulan ramppien toteuttamiselle samanaikaisesti muun hankekokonaisuuden kanssa.

Muuta hankekokonaisuutta kehittämällä vuonna 2017 löytyi ramppien toteuttamiseksi tarvittava, noin kuuden miljoonan euron rahoitus.
Kehätien toteuttaminen kokonaisuudessaan on budjetissa.

Lisätietoa Väylänviraston sivuilta.


Lue myös: Autoilija, noudata nopeusrajoituksia tietyömaan kohdalla


Lue seuraavaksi