Uutiset

Työkoneet

Kreaten historian suurin urakka käynnistyy

Kreate Oy ja Väylävirasto allekirjoittivat syyskuun lopussa toteutusvaiheen allianssisopimuksen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa, joka on yksi Suomen vaativimmista siltaurakoista. Siltahanke kasvattaa Kreaten tilauskantaa lähes 120 miljoonalla eurolla, ja se rakennetaan vuosina 2022–2026.


Otsikkokuva: 3D-mallinnus uudesta Kirjalansalmen sillasta.


Rakennussuunnittelu käynnistyi vuonna 2021, sillat rakennetaan vuosina 2022–2025 ja vanhat sillat puretaan vuonna 2026. Siltahanke tehdään kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa, jonka kehitysvaiheen päättymisen myötä siirrytään toteutusvaiheeseen.

”Erinomaisesti käynnistynyt yhteistyömme saa nyt luonnollista jatkoa toteutusvaiheen myötä. Vahva osaaminen, kokemus siltojen rakentamisesta sekä sitoutuminen hankkeeseen tuotti toivottuja tuloksia. Osallistuminen hankkeeseen alkumetreiltä asti tarjosi mahdollisuuden ideoida ratkaisuja yhdessä ja auttoi saavuttamaan yhteisen näkemyksen parhaimmasta ja kustannustehokkaimmasta toteutustavasta”, sanoo Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström ja jatkaa:

”Olen ylpeä henkilöstöstämme, joka osoitti yhteistoiminnallisuuskykynsä jo kilpailutusvaiheessa voittaen meille tämän Kreaten historian suurimman sopimuksen. Markkinajohtajuutemme sillanrakentamisessa vahvistuu entisestään tämän hankkeen myötä, kun rakennamme samanaikaisesti kahta Suomen suurinta vinoköysisiltaa, Kirjalansalmen siltaa Paraisilla ja Kruunuvuorensiltaa Helsingissä.”

”Olemme tehneet Kreaten kanssa erittäin rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä teknisesti vaativien siltojen suunnittelussa. Tilannetta on erityisesti haastanut voimakas materiaalikustannusten nousu, johon olemme yhdessä löytäneet ratkaisuja. Kehitysvaiheen aikana löydetyt ratkaisut mahdollistivat hankkeen käynnistämisen alkuperäisellä vuoden 2021 toteutuspäätöksen mukaisella kustannusarviolla. Kustannuspaineista huolimatta palvelutasoa on myös nostettu ja isot sillat tehdään kävelyn ja pyöräilyn osalta leveämpinä”, kiittelee hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Kreate ja Väylävirasto aloittivat kehitysvaiheen sopimuskumppaneina lokakuussa 2021. Kehitysvaiheessa suunniteltiin yhdessä toteutuksen läpimenoa, tehtiin yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja sovittiin tavoitekustannuksesta. Toteutusvaiheen myötä käynnistyy itse rakentaminen. Allianssiurakan toteutusvaiheen käynnistyessä tavoitekustannukseksi on asetettu 119,95 miljoonaa euroa. Sopimusmallin mukaisesti Kreate ja Väylävirasto jakavat riskit ja onnistumiset yhdessä.

Kirjalansalmen nykyinen silta syyskuussa 2022.

Rakentaminen käynnistyy heti

”Rakentaminen käynnistyy työsiltojen rakentamisella nykyisten siltojen viereen. Uudet sillat rakennetaan työsilloilta käsin ja rakentamisen arvioidaan kestävän noin kolme vuotta rakentamisen aloituksesta. Uusien siltojen ja niihin liittyvien teiden valmistuttua, liikenne siirretään kulkemaan uusille silloille ja vanhat puretaan. Tavoittelemme liikenteen siirtoa uudelle Kirjalansalmen sillalle loppuvuonna 2025. Tämän jälkeen käynnistyy vielä vanhojen siltojen purkuvaihe, joka kestään noin vuoden”, luettelee Janne Wikström.

”Aloitamme työt Kirjalansalmen sillan työnaikaisilla liikennejärjestelyillä, joista tiedotetaan laajemmin tulevalla viikolla. Tämän jälkeen käynnistämme puuston poiston, massanvaihtotyöt ja aloitamme työsillan rakentamisen, kertoo kohteen työmaapäällikkö Tero Haaramäki Kreatelta.

Teknisesti vaativa projekti

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen allianssiurakan toteutusvaiheen sopimusta allekirjoittamassa oikealta projektipäällikkö Janne Wikström ja toimialajohtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta sekä johtaja Sami Rantala ja toimitusjohtaja Timo Vikström Kreatelta. Kuvassa myös ensimmäisenä vasemmalta projektipäällikkö Timo Hirvasmaa Kreatelta ja toisena vasemmalta projekti-insinööri Saramaria Cowell Väylävirastosta.

Saaristotien varrella Paraisissa sijaitsevien kahden eri salmen ylittävien siltojen uusiminen on Suomen ja jopa Euroopan mittakaavassa teknisesti vaativa projekti. Ainoana maantieyhteytenä toimivien nykyisten siltojen viereen rakennetaan uudet sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan yli 600 metriä pitkä vinoköysisilta ja Hessundinsalmen yli rakennetaan noin 200 metriä pitkä vinojalkainen kehäsilta.

Vilkkaammalla kesäkaudella siltojen yli kulkee lähemmäs 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on viisi prosenttia. Liikennemäärien ennakoidaan kasvavan lähivuosina noin 30 prosenttia. Kasvavien liikennemäärien lisäksi, uudet sillat mahdollistavat alueen teollisuuden kannalta tärkeät nykyistä suuremmat erikoiskuljetukset.

Kumpikin nykyisistä silloista on tulossa käyttöikänsä päähän, ja Kirjalansalmen sillalle on jo jouduttu asettamaan liikennöintirajoituksia. Saaristotie palvelee myös matkailua, muun muassa Saariston rengastien keskeisenä osana, ja kävelyn ja pyöräilyn kulun väylien parantaminen ja nykyaikaistaminen palvelee myös tätä tarkoitusta.

3D-mallinnus uudesta Hessundinsalmen sillasta.

Kirjalansalmen uusi silta on valmistuessaan pääaukoltaan pisimmän jännemitan maantiesilta Suomessa. Pylonien välissä vinoköydet kannattelevat 265 metrin pituista pääaukkoa. Uuden sillan kokonaispituus on yli 600 metriä, nykyisen sillan ollessa 287 metriä. Uuden sillan valmistuttua nykyisen sillan Kirjalansaaren puoleinen penger puretaan ja vanha luoto ennallistetaan säilyttäen luodon nykyiset maisemapuut.

Hessundinsalmen uuden sillan kokonaispituudeksi tulee yli 200 metriä, eikä siihen tule pysyviä veteen rakennettavia tukia. Nykyinen silta on 167 metriä pitkä. Molempien uusien siltojen vesiväylän sallittu alikulkukorkeus on 16 metriä. Sillat rakennetaan 16,25 metrin hyötyleveydellä, joka mahdollistaa nykyistä selvästi laadukkaammat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet Saaristotien suuntaisesti.

Maantie 180, Saaristotie, on ainoa maantieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon, joten Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on ensiarvoisen tärkeää. Näiden kuljetusten sekä muun liikenteen tulee sujua mahdollisimman saumattomasti koko rakentamisen ajan.

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2026.

Lue seuraavaksi